Onverdeelde goederen

Bij een echtscheiding moet de boedel verdeeld worden. Dit het geval als mensen getrouwd zijn in gemeenschap van goederen of als zij in de huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen dat zal worden verdeeld als ware er een gemeenschap van goederen. Alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden worden verdeeld. Hierbij kan gedacht worden aan de woning, inboedel, auto’s, caravan, huisdieren, bankrekeningen, doorlopende kredieten, een onderneming, stuk grond of vordering op derden. Meestal geschiedt de verdeling 50/50.

Geen verdeling

Soms worden goederen echter niet verdeeld. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Soms kiezen ex-echtgenoten er samen bewust voor een goed niet te verdelen. De echtelijke woning wordt dan bijvoorbeeld niet verdeeld omdat de ex-partners hun kinderen in het ouderlijk huis op willen laten groeien. Ook kan het gebeuren dat ex-echtgenoten vergeten bepaalde goederen te verdelen. Ten slotte kan het voorkomen dat één van de ex-partners opzettelijk het bestaan van een bepaalde bezitting verzwijgt, zodat deze niet verdeeld wordt en volledig aan hem toekomt.

Gezamenlijk eigenaar

Het klinkt misschien wat vreemd, maar ook huisdieren moeten verdeeld worden. Zij behoren volgens de wet namelijk tot de inboedel. Er zijn verschillende opties mogelijk. Het dier kan bijvoorbeeld aan één van de partners worden toegedeeld. Maar wat nou als beide baasjes eigenaar en verzorger van het dier willen blijven? Soms kiezen ex-partners er dan voor hun huisdier onverdeeld te laten. Zij zijn dan na de echtscheiding nog steeds gezamenlijk eigenaar. Ze moeten dan samen beslissingen nemen over hun huisdier.

Verzwijgen

Niet iedereen heeft dezelfde motieven als de hierboven genoemde huisdiereigenaren. Sommige ex-partners kiezen er bewust voor om het bestaan van een vermogensbestanddeel te verzwijgen. Zij willen bijvoorbeeld zelf een bankrekening of duur kunststuk houden. Ze proberen verdeling dus te voorkomen. Maar is dat nou wel zo verstandig? Het gezond verstand geeft het antwoord al: nee, dat is het niet. De wetgever wil namelijk voorkomen dat één van de ex-partners er op vooruit kan gaan door te verzwijgen. Betekent dit dan dat het verzwegen goed alsnog 50/50 verdeeld moet worden? Helaas voor de zwijgende ex-echtgenoot, is dat niet het geval. Degene die het bestaan van een tot de gemeenschap behorend goed verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verliest zijn aandeel in die goederen aan de andere ex-partner. De verzwijgende ex-partner moet de gehele waarde van het goed vergoeden aan de ander. Niemand doet er dus verstandig aan een goed uit de gemeenschap van goederen te verzwijgen.

Vordering tot verdeling

Als een vermogensbestanddeel na de echtscheiding onverdeeld is gebleven, kan ieder van de ex-partners de verdeling vorderen. Deze vordering kan te allen tijde ingesteld worden. Zo kan het dus gebeuren dat één van de huisdierbaasjes, ondanks het bestaan van de afspraak om het dier onverdeeld te laten, alsnog de volledige eigendom over het dier vordert.

Verdelen

Meestal wordt de volledige boedel gescheiden bij een echtscheiding. Soms kiezen ex-partners er dus (on)bewust voor een goed niet te verdelen. Het verdelen van de gehele gemeenschap van goederen verdient echter toch vaak de voorkeur.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che