Contextuele therapie

Er zijn verschillende invalshoeken van waaruit je kunt kijken naar huwelijkstherapie. Contextuele therapie is daar een van. Het is intergenerationeel, dat betekent dat de contextueel therapeut oog heeft voor vorige en toekomstige generaties. Onze verbondenheid met ouders, kinderen en andere familieleden wordt als belangrijke basis van groei gebruikt.

Schatten en schade

Wie je bent wordt mede bepaald door wat je hebt meegekregen in je gezin van herkomst. Dit heeft niet alleen invloed op wie je zelf geworden bent, het werkt ook door in je huwelijk en heeft effect op wat je aan je kinderen doorgeeft.

De levensgeschiedenis van ieder mens kent schatten en vaak ook een bepaalde mate van schade. Bij schatten kun je bijvoorbeeld denken aan het ervaren van geborgenheid of waardering die je hebt ontvangen voor wie je bent. Bij schade kun je denken aan niet gezien zijn,  maar daarnaast zijn er ook niet verwijdbare zaken zoals psychiatrische problematiek of werkloosheid van een ouder die kunnen leiden tot schade.

Al deze factoren hebben je niet alleen gevormd, maar zijn ook van invloed op hoe je je verhoudt in de relatie. Relatieproblemen staan daarom niet op zichzelf.

Mark en Talitha

Even een voorbeeld ter verduidelijking: Mark en Talitha hebben drie kinderen. Mark werkt als manager meer dan fulltime en Talitha heeft een parttime baan als verpleegkundige. Ze hebben vaak ruzie, waarbij Talitha hem verwijt dat hij er te weinig is voor haar en de kinderen en Mark het gevoel heeft dat hoeveel hij zich ook inzet, het nooit voldoende lijkt te zijn.

Marks vader raakte al jong arbeidsongeschikt en heeft zich niet verder kunnen ontplooien. Mark heeft van hem vooral meegekregen dat hij zijn kans moet grijpen en kreeg erkenning als hij presteerde. Talitha sprong als oudste vaak bij wanneer haar moeder de druk van hun grote gezin niet aan kon. Ze leerde vooral beschikbaar te zijn en te zorgen. Mark kan het niet goed doen; als hij meer tijd aan het gezin besteedt, faalt hij in de ogen van zijn vader en vice versa. Talitha heeft vroeger de waardering gemist voor de manier waarop zij heeft bijgedragen aan het gezin  door beschikbaar te zijn. Zij verwacht nu van Mark dat hij ziet hoeveel ze geeft aan hun gezin door hem in staat te stellen veel uren te werken en voornamelijk alleen het gezin draaiende te houden. Ze voelt zich overvraagt, trekt zich meer terug, wordt somber en heeft daardoor minder oog voor hun kinderen.

Loyaliteit

In de gesprekken met de therapeut wordt de balans van geven en nemen verhelderd en worden de loyaliteiten naar elkaar en hun ouders inzichtelijk gemaakt. Ze leren hoe ze aan het werk kunnen met hun geschiedenis en met elkaar, waardoor de relatie tussen hen samen verbetert. Ze worden voor elkaar meer betrouwbaar en er komt weer meer oog voor de kinderen.

Binnen Contextuele therapie kan gebruik worden gemaakt van duplo poppetjes, ze dienen als hulpmiddel om inzichtelijk maken wat er speelt en waar de kansen voor verbinding liggen.

Contextuele therapie is bij uitstek geschikt voor echtparen die van mening zijn dat hun verleden mee resoneert in de huidige dynamiek.

Marian Leenman

Neem contact op met:

Marian Leenman
Stichting Schuilplaats

t. (0318) 54 78 70

e. mleenman@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che