Toeslagen

Qua financiën verandert er na een scheiding veel. Zo ook op het gebied van toeslagen of tegemoetkomingen. Sommige toeslagen of tegemoetkomingen vallen af, op andere heb je opeens recht. Hoe zit het na je scheiding precies met de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag, de bijstandsuitkering, de zorgtoeslag, huurtoeslag en de tegemoetkoming ouders? 

Kinderbijslag

Als je kinderen tot achttien jaar hebt, heb je recht op kinderbijslag. De overheid betaalt zo -via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)- mee aan de kosten die bij de opvoeding van kinderen horen. De hoogte van je inkomen staat hier los van. Na een scheiding heeft de ouder bij wie het kind woont recht op kinderbijslag. In het geval van co-ouderschap krijgen beide ouders de helft. Als je kind zowel bij jou als je ex-partner woont, ziet de SVB dit als co-ouderschap. 

Kindgebonden budget

Naast de kinderbijslag heb je mogelijk recht op nog meer financiële steun van de overheid: het kindgebonden budget. Hiervoor kom je in aanmerking als je minderjarige kinderen bij je in huis wonen, en je inkomen niet te hoog is. Hoeveel het kindgebonden budget precies is, hangt onder andere af van je inkomen en het aantal in thuiswonende kinderen. Het budget is een bedrag per kind, en hoe meer kinderen, des te lager het bedrag per kind.

Meestal is het niet nodig het kindgebonden budget aan te vragen; de Belastingdienst neemt contact met je op wanneer je voor het budget in aanmerking komt. Zelf aanvragen kán wel, via ‘Proefberekening toeslagen‘ op de website van de Belastingdienst. Je ziet dan vanzelf of je recht hebt op het kindgebonden budget, en hoeveel geld het bedrag per kind betreft.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is weer net even anders dan de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Je hebt volgens de Belastingdienst recht op de kinderopvangtoeslag als je werkt of een opleiding volgt. Als jij en je ex-partner een deel van de week voor de kinderen zorgen via co-ouderschap, dan moeten jullie allebei de kinderopvangtoeslag aanvragen voor jullie eigen deel van de kosten. 

Bijstandsuitkering

Stel dat je na je echtscheiding niet meer genoeg geld hebt om van te leven. In dat geval heb je recht op een bijstandsuitkering. Als je tijdens je scheiding al een bijstandsuitkering krijgt, moet je dat na de scheiding melden bij de gemeente waar je woont, of gaat wonen. Die beoordeelt vervolgens of je los van je ex-partner inderdaad recht hebt op deze bijstandsuitkering.

Zorgtoeslag en huurtoeslag

De Belastingdienst betaalt zorg- en huurtoeslag. De hoogte van deze toeslagen zijn afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Omdat de gezinssamenstelling na een echtscheiding verandert, verandert ook het totale inkomen. Als je een huis huurt en je inkomen onder een bepaalde grens blijft, heb je recht op huurtoeslag. Om zorgtoeslag te ontvangen, is alleen de hoogte van je inkomen belangrijk. Om zorg- en/of huurtoeslag aan te vragen, kun je terecht bij de Belastingdienst.

Tegemoetkoming ouders

Als je kinderen hebt die naar school gaan, heb je recht op een tegemoetkoming in de schoolkosten van je kind. Dit wordt uitbetaald door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, vroeger de IB-Groep). Staat je kind op 1 augustus van het nieuwe jaar bij jou ingeschreven? Dan kun jij de -inkomensafhankelijke – tegemoetkomingen aanvragen.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che