Via mediation scheiden

Mediation

Wanneer de verhouding tussen jou en je partner moeizaam gaat, kan mediation een goede keuze zijn. Bij mediation word je begeleid door een bemiddelaar, een neutrale en onafhankelijke derde, die jullie helpt om samen tot een regeling van de scheiding en/of de gevolgen daarvan te komen.

Voordeel van mediation

Scheiden met behulp van mediation is relatief goedkoop en snel. Er hoeven immers niet twee advocaten betaald te worden. Bovendien wordt er actief gezocht naar de beste oplossing voor jullie beiden en voor eventuele kinderen; er wordt niet één partij in het gelijk gesteld. Zo wordt de onderlinge verhouding niet nog moeilijker dan deze al was. Bovendien is een gezamenlijke oplossing vaak beter te accepteren voor beide partijen.
 

Start van de mediation

Mediation bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase besluiten jij en je partner om een mediationtraject op te starten. Daarna volgt de eerste afspraak met de bemiddelaar. Dit is een kennismakingsgesprek waarin uitgelegd zal worden wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden. Daarnaast krijgen jullie allebei de gelegenheid om jouw kant van het verhaal te vertellen. Het is verstandig om de bijeenkomsten goed voor te bereiden, zodat de voor jou belangrijke punten aan de orde kunnen komen.
 

Mediationovereenkomst

De bemiddelaar zal bij de start van het mediationtraject een aantal dingen vastleggen in een mediationovereenkomst. Onder meer de vertrouwelijkheid en geheimhouding, de onpartijdigheid en het uurtarief zijn in deze overeenkomst opgenomen. Door ondertekening van de mediationovereenkomst verklaar je dat je actief meewerkt en dat je er samen uit wilt komen.

Mediationbijeenkomsten

Na ondertekening starten de mediationbijeenkomsten. Gemiddeld zijn vier bijeenkomsten nodig om tot een afronding van de scheiding te komen. Dit kunnen er echter ook meer of minder zijn. Na elk gesprek ontvang je een gespreksverslag. 

Convenant

Tijdens de bijeenkomsten wordt allereerst gesproken over de oorzaak van de scheiding. Er is een aantal redenen waarom de mediator hierom vraagt: 

1.  De mediator heeft de verplichting om te toetsen of scheiden noodzakelijk is. Er zijn namelijk mensen die spijt krijgen van hun scheiding. 
2.  In het mediationproces spelen vaak emotionele factoren een rol. Om die emotionele factoren te kunnen begrijpen, is het van belang dat de mediator zicht heeft op de reden van de scheiding en de belangrijke zaken die over een weer zijn voorgevallen.
3.  Als je gaat scheiden, ben je pas in staat om zakelijke afspraken te maken, als je beiden kunt accepteren dat er een scheiding komt. Om die acceptatie te bereiken, is het vaak van belang om over de aanleiding van de scheiding te spreken. 

Tijdens de bijeenkomsten zul je onderhandelen over de te maken afspraken. Zo moeten er onder meer afspraken gemaakt worden over de omgang met de minderjarige kinderen, de alimentatie voor de partner en/of de kinderen, de boedelverdeling, de echtelijke woning en overige financiële zaken. Als jullie het samen eens zijn, zal de mediator de afspraken vastleggen in een convenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin alle afspraken beschreven worden. Door ondertekening van het convenant verklaar je dat je je zult houden aan het convenant. Hiermee ontstaan dus rechten en plichten waar jullie je beiden aan moeten houden. Als je samen kinderen hebt zal ook een ouderschapsplan worden opgesteld. Hierin worden alle afspraken met betrekking tot de kinderen opgenomen. 

Afronding

Na ondertekening van het convenant (en eventueel het ouderschapsplan) is de mediation afgerond. De mediator zal vervolgens namens jullie beiden een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank, met daarbij het verzoek de afspraken die zijn vastgelegd in het convenant in de beschikking op te nemen. 

Stoppen met mediation

Als tijdens het mediationtraject duidelijk wordt dat jullie er toch niet samen uit komen, dan zal de bemiddelaar stoppen met de mediation. Je kunt ook zelf aangeven dat je wilt stoppen. Je zal dan de scheidingsprocedure moeten vervolgen met elk een eigen advocaat, beide van een ander kantoor dan het kantoor waar de mediator werkzaam is.

Wanneer is de scheiding definitief?

Om de echtscheiding of een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed definitief te maken, moet de beschikking ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Voor de scheiding van tafel en bed is inschrijving in het huwelijksgoederenregister vereist. De mediator zal deze inschrijving verzorgen. Vanaf het moment dat de beschikking ingeschreven is, is de scheiding definitief.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che