Jong meerderjarige

Het is feest! Eindelijk volwassen! Als een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, gaat er een wereld voor hem open. Vanaf nu mag hij zelf stemmen en autorijden. Maar betekent dit dat de ouders vanaf nu niet meer voor het kind hoeven te zorgen? Is het kind nu zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen?

Onderhoudsplicht

Ouders hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen. Deze plicht houdt in dat ouders moeten voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun kinderen. Dit hoeft niet gedurende het hele leven van de ouders, de verplichting vervalt namelijk op het moment dat een kind 21 wordt.  

Jongmeerderjarige

Als ouders gaan scheiden moet de ene ouder vaak kinderalimentatie betalen aan de andere ouder. Deze alimentatie moet betaald worden aan de andere ouder totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Zoals gezegd, loopt de onderhoudsplicht echter nog langer door: tot 21 jaar. Dit betekent dat jongmeerderjarige kinderen, kinderen in de leeftijdscategorie van 18 tot 21 jaar, recht hebben op alimentatie. De ouders zijn immers nog onderhoudsplichtig jegens het kind. De alimentatie wordt nu niet meer gestort op de kinderrekening of de rekening van de ontvangende ouder, maar op de rekening van de jongmeerderjarige.

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie blijft hetzelfde. Het kan echter voorkomen dat een ouder de hoogte van de kinderalimentatie wil aanpassen. Dat kan op verschillende manieren. Allereerst kan de betalende ouder met het kind afspreken de alimentatie aan te passen. De verzorgende ouder heeft hier niks over te zeggen, want de alimentatie wordt niet meer aan hem betaald. Ten tweede kan een betalende ouder gebruik maken van het matigingsrecht. De ouder verzoekt de rechter dan om de hoogte van de partneralimentatie te verlagen. De rechter kijkt bij de beoordeling van het verzoek voornamelijk naar de studie en het gedrag van het kind. Als een kind een studie heeft gekozen die niet reëel is, zijn studie niet serieus neemt of zich ernstig misdraagt, kan dit bijdragen aan het oordeel van de rechter dat de alimentatie verlaagd moet worden. Van ernstig misdragen is bijvoorbeeld sprake als de jongmeerderjarige doodverwensingen jegens de ouder uit. Hieruit blijkt dat een ouder die een dergelijk verzoek doet van goeden huize moet komen: de rechter wijst de matigingsverzoeken niet snel toe. Dit is niet vreemd, ouders moeten op grond van de wet nou eenmaal hun kinderen onderhouden.

Uitzondering

Van belang is wel dat niet aan elke jongmeerderjarige alimentatie moet worden betaald. Op het moment dat de jongmeerderjarige niet studeert en in de eigen levensbehoefte kan voorzien, hoeft de ouder de kinderalimentatie niet meer aan hem te betalen. Het kind is dan immers niet behoeftig meer.

Verantwoordelijkheid

Het ouderschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee, waaronder de onderhoudsplicht. Dit betekent dat de alimentatieverplichting niet stopt op het moment dat het kind 18 wordt, maar pas als het kind 21 is. Dat het kind volwassen is als hij 18 wordt, betekent niet dat hij volledig voor zichzelf moet zorgen. De ouders blijven zolang het kind jongmeerderjarig is onderhoudsplichtig.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che