Kosten echtscheiding

Een echtscheiding kost geld. Hoeveel precies hangt af van verschillende factoren. Een echtscheiding moet juridisch geregeld worden bij een rechtbank. 

Advocaat

Om een echtscheiding bij de rechtbank te regelen, is een advocaat nodig. Er is één uitzondering: bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap waar geen minderjarige kinderen betrokken zijn, is geen advocaat nodig. 

Een advocaat is de grootste kostenpost bij een echtscheiding. Het uurtarief van een advocaat varieert van 180 euro per uur tot 240 euro per uur. Soms komen daar nog kantoorkosten (6 procent) bij, en 21 procent BTW. Het uurtarief van een advocaat staat niet altijd vast. Soms kun je onderhandelen. Bij een eenvoudige echtscheiding kun je vragen om een vaste prijs af te spreken. Die ligt meestal rond de 2500 euro. Hoe ingewikkelder de echtscheiding, hoe meer uren een advocaat moet maken, en hoe duurde de echtscheiding dus wordt. Zo kunnen de kosten van een ingewikkelde echtscheiding oplopen tot tienduizenden euro’s. Helemaal duur wordt het als ieder zijn eigen advocaat kiest (echtscheidingsprocedure op tegenspraak). Soms is dat nodig omdat de belangen van beide partijen te ver uit elkaar liggen. 

Als jij en je partner in hoofdlijnen overeenstemming kunnen bereiken, is het slim om één advocaat in te huren. Het proces duurt dan minder lang dan wanneer je allebei een advocaat in de arm neemt, en dat maakt de echtscheidingsprocedure goedkoper. 

Echtscheidingsbemiddelaar/mediator

Als twee advocaten niet nodig zijn, is een echtscheidingsbemiddelaar of mediator een optie. Een mediator is ongeveer tien tot vijftien uur bezig met een echtscheidingszaak, en is daarmee over het algemeen sneller en dus goedkoper dan de gemiddelde advocaat. Een eventueel bijkomend voordeel van mediation is dat sommige verzekeraars een deel van de mediationkosten vergoeden. Let wel: een mediator is niet hetzelfde als een advocaat maar veel familierechtadvocaten zijn tevens ook mediator. 

Overheidskosten

Naast de kosten voor een advocaat, kost de uitspraak van de rechtbank (griffierecht voor de rechtbank) ook geld. De kosten hiervan wijzigen elk jaar. Bovendien wil de gemeente geld zien voor de benodigde uittreksels, ongeveer 15 euro per uittreksel.

Deurwaardersexploot

Officiële echtscheidingspapieren, zoals de dagvaarding of het echtscheidingsvonnis, moeten worden ‘betekend’. ‘Betekenen’ is het uitreiken aan je partner van een afschrift door de postbode, deurwaarder of ambtenaar. Zo’n officiële mededeling (dagvaarding) noem je een deurwaardersexploot, en kost 90 euro.

Eventueel bijkomende kosten

Soms moet je nog meer kosten maken. Het kan bijvoorbeeld blijken dat je in het hele echtscheidingsproces een financieel adviseur, notaris of therapeut nodig hebt. De kosten daarvan zijn verschillend, maar financieel adviseurs hanteren over het algemeen vergelijkbare uurtarieven als advocaten.

veelgestelde vragen

Hoe houd ik de kosten zo laag mogelijk?

Bij een echtscheiding kost de advocaat het meeste geld. Daar kun je dan ook het meeste geld op besparen. Het is niet noodzakelijk om allebei een advocaat in te huren. Een mediator is een bemiddelaar. Gebruik om samen op een lijn te komen dan ook geen dure advocaat, maar een mediator. 

Een advocaat is te duur om je complete verhaal aan te horen. Gebruik je advocaat dan ook zo efficiënt mogelijk: neem alleen contact op als het nodig is, houd het contact zo kort en zakelijk mogelijk en bereid je goed voor op de gesprekken zodat je sneller begrijpt wat hij vertelt. 

Wat als ik een echtscheiding niet kan betalen?

Het kan zo zijn dat je de kosten van een echtscheiding niet op kunt hoesten. Geen nood, in dat geval kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (in officiële termen heet dit een ‘toevoeging’). De overheid betaalt in dat geval een deel van de scheiding. Als het vooraf nog niet duidelijk is of jullie de scheiding kunnen betalen, kun je een voorlopige toevoeging krijgen. Hoe lager je inkomen, des te lager je eigen bijdrage aan de kosten van de scheiding. 

Via de rekenhulp op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand kun je berekenen of je voor deze subsidie in aanmerking komt, en wat je eigen bijdrage is. De advocaat of mediator vraagt deze subsidie voor je aan.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che