Partner

Voor je aan het daadwerkelijke proces kunt beginnen, moet je je besluit delen met je omgeving. Als je alleen tot de beslissing gekomen bent, zal dat in de eerste plaats je partner zijn. Daarna moeten jullie samen de kinderen inlichten. Daarna ook je ouders en naaste familie en vrienden.  

Vertel het aan je partner

Als je alleen tot de conclusie bent gekomen, dat je wilt scheiden, komt onvermijdelijk het moment dat je dit aan je partner moet vertellen. Het gesprek waarin je dat doet, noemen we het meldingsgesprek. Dit zal een pijnlijk en emotioneel gesprek zijn. Geen twee stellen zijn hetzelfde, daarom zal het gesprek altijd een uniek en niet te vergelijken verloop hebben. Toch kunnen deze tips je helpen.

  • Vertel het persoonlijk, het liefst zonder andere aanwezigen.
  • Kies een rustig moment, waarop je de tijd hebt en niet weg hoeft.
  • Zeg: ‘Ik wil van je scheiden’ en niet ‘Ik vind dat het niet goed gaat tussen ons’. Je partner heeft het nodig om dit letterlijk te horen.
  • Wees eerlijk over hoe vastbesloten je bent. Weet je zeker dat je een scheiding wilt? Geef dan geen ruimte voor ‘misschien’ en ‘als’.
  • Vertel duidelijk waarom je wilt scheiden. Blijf bij jezelf en vertel jouw beweegredenen. Maak geen verwijten en geef geen persoonlijke kritiek. Je voert dit gesprek niet om je partner aan te vallen, maar om te vertellen dat je wilt scheiden.
  • Verwacht geen begrip. Voor jou is dit gesprek het resultaat van een lang denkproces. Voor je partner is dit nieuw. Geef hem/haar de tijd om de boodschap te verwerken.
  • Erken het verdriet van je partner. Jij hebt je eerste verdriet al doorworsteld om tot deze beslissing te komen. Je partner moet daar nu pas aan beginnen.

Deze tips zijn geen garantie dat het gesprek goed verloopt. De emoties kunnen hoog oplopen. Loop niet weg uit het gesprek en probeer begrip te hebben voor de emoties van je partner. Loopt je partner zelf weg, begin er dan later opnieuw aan. Maak ook dan geen verwijten.

Na het meldingsgesprek ben je niet klaar met deze stap. Realiseer je dat jij niet in één dag tot deze beslissing bent gekomen en geef je partner de tijd om op hetzelfde punt te komen. Het punt waarop hij/zij de scheiding accepteert. Dit kan een proces van weken zijn. Misschien zijn herhaalde gesprekken nodig en moet je steeds opnieuw je besluit uitleggen. Geef je partner de tijd, maar wees duidelijk over het definitieve karakter van je besluit. Spreek eventueel een termijn af waarna jullie samen verder gaan om de scheiding in gang te zetten.

tip | Spreek gespreksmomenten af

Gesprekken over de scheiding zijn beladen met allerlei emoties die een goed gesprek bemoeilijken. Spreek momenten af waarop jullie met elkaar in gesprek gaan. Je hoeft dan niet ‘ bang’ te zijn dat je door je partner wordt overvallen en ineens midden in een onderwerp zit waar je niet aan toe bent.

Bereid de gesprekken goed voor. Probeer onderscheid te maken tussen je emoties en je wensen. Over je gevoel kun je immers geen afspraken maken. Schrijf op wat jij wilt zeggen en oefen hard op. Verwoord je boodschap niet in verwijten, maar in verlangens.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che