Een nieuwe partner

Misschien kun je het je nu nog absoluut niet voorstellen, maar vroeg of laat kom je na de scheiding op een punt dat je gaat nadenken over een nieuwe partner. Zou je dat willen? Zou je dat durven? Wat zouden je kinderen daarvan vinden?

Na de scheiding kun je opnieuw verliefd worden. Wanneer dit snel na de scheiding komt, kan dit heel verwarrend zijn. Het rouwproces over de verbroken relatie en de vreugde over je nieuwe relatie lopen door elkaar. Het gevaar bestaat dat je in beide niet helder kunt onderscheiden.

Begin daarom niet te snel aan een nieuwe relatie. Neem de tijd om je scheiding te verwerken en eerlijk naar je zelf en je eigen inbreng te kijken. Welke dingen kun je leren van de manier waarop jullie huwelijk is stukgelopen?

Na de scheiding woon je voor het eerst in jaren weer alleen. Dit kan confronterend en moeilijk zijn. De verleiding is dan groot snel te gaan samenwonen met een nieuwe partner. Over het algemeen is dat onverstandig. Het is belangrijk om eerst los te komen van je oude relatie en een onafhankelijke positie in het leven te vinden.

Een nieuwe partner, ja of nee?

Na de scheiding sta je er alleen voor. Vroeger of later zul je opnieuw gaan verlangen naar een liefdesrelatie. Dat is een natuurlijk verlangen en het kan je helemaal doen opleven. Verliefdheid is een goed gevoel en geeft je hoop voor de toekomst. 

Een nieuwe relatie en een stiefgezin kunnen gecompliceerd zijn. Je kinderen moeten wennen en kampen mogelijk met loyaliteitsvragen richting hun andere ouder. Je nieuwe partner moet jou vanaf de eerste dag met hen delen. Je contact met je ex als ‘echte’ ouder kan onder druk komen staan. Dat kan allemaal voor spanningen zorgen, vooral als jij en je ex al in een patroon van ruziënde communicatie zitten.

Maar het kan ook goed gaan. Wanneer jij en je ex zonder ruzie blijven communiceren en je kinderen weten dat zij hun ‘echte’ ouders nooit zullen verliezen, ook niet door deze nieuwe volwassene, dan kan er een goede band tussen de nieuwe gezinsleden ontstaan. In dat geval kan het vormen van een nieuwe, ‘volledige’ gezinsstructuur zelfs bevorderlijk voor het welzijn van de kinderen zijn. 

Op zoek naar een nieuwe partner

Als je iemand leert kennen, is er altijd eerst een periode waarin je elkaar aftast. Pas later krijgt de relatie een serieus karakter. Wees vanaf het begin eerlijk over je kinderen, dat ze er zijn en dat ze bij jou wonen bijvoorbeeld. Maar wees terughoudend in het contact tussen je kinderen en je nieuwe liefde. 

Bereid je kinderen voor door te praten over de mogelijkheid van een nieuwe partner, ook als je nog helemaal niemand op het oog hebt. Het kan voor je kinderen een schokkende gedachte zijn dat je er over denkt met iemand anders dan je ex een intieme relatie aan te gaan. De wens dat ouders toch weer samen komen blijft bij veel kinderen jaren bestaan. Laat ze daarom vast aan het idee wennen, zodat de schok minder groot is als je werkelijk iemand vindt.

Betrek je kinderen niet in je zoektocht. Als je kinderen in de tienerleeftijd of ouder hebt, kun je geneigd zijn samen met je kind over mogelijke relaties te praten. Doe dat liever niet. Het is al verwarrend genoeg voor je kind te beseffen dat er misschien een nieuwe partner in je leven komt.

Hoe vertel je dat je een nieuwe partner hebt?

Een nieuwe liefde is voor jou een heerlijk begin van een nieuwe tijd, maar voor je kinderen kan het moeilijk zijn. De wens dat hun ouders toch weer samen komen, wordt ruw verstoord. Bovendien zal door een nieuwe partner weer veel veranderen. Het is goed dat te beseffen, voor je ze erover vertelt. Een paar tips voor het gesprek:

 • ­Kies een goed moment, waarop ze niet moe zijn en geen haast hebben.
 • ­Vertel het persoonlijk.
 • ­Vertel het in je eentje. Kinderen durven hun eerste reactie misschien niet te geven als je nieuwe partner erbij is.
 • ­Breng het niet als een ‘leuke verrassing’.
 • ­Wees niet overdreven blij, alsof het leven in jullie 1-ouder gezin vreselijk was. Je kind kan zich hierdoor afgewezen voelen. Ben ik niet goed genoeg?
 • ­Vraag geen toestemming. Het is jouw beslissing.
 • ­Vraag ook geen medewerking. Het is jouw beslissing. Je kind zal daar de gevolgen van ondervinden, of het dat nu wil of niet.
 • ­Verzeker je kind dat jij heel veel van je kind houdt, dat dat ook niet veranderen zal in de toekomst en dat jullie ook met zijn tweeën dingen blijven doen.
 • ­Verzeker je kind ook dat deze nieuwe partner geen vervanging van je ex is. Het contact met je ex zal niet veranderen. Je ex zal altijd de ouder van je kind blijven.
 • ­Geef ruimte voor de gevoelens van het kind. Geef aan dat je begrijpt dat je kind misschien niet gelijk enthousiast is. Bereid je voor op negatieve reacties.

Hoe ervaren je kinderen de nieuwe partner?

Een nieuwe partner zal bij je kinderen voor verwarrende gevoelens zorgen. Als je kinderen zien dat jij gelukkig wordt van deze persoon, zullen ze blij zijn voor jou. Uit loyaliteit met jou zullen ze proberen deze nieuwe persoon te accepteren en te waarderen. Maar de loyaliteit met je ex als andere ouder en het verlangen naar jullie oude gezin maken dat moeilijk.

Mogelijke reacties:

 • ­Rouw omdat ouders niet weer samen komen
 • ­Loyaliteit met de niet verzorgende ouder
 • ­Angst om de verzorgende ouder kwijt te raken

Veel kinderen hopen heimelijk dat hun ouders weer bij elkaar komen. Ook jaren na de scheiding nog. Een nieuwe partner komt dan als een schok. De hereniging wordt immers onmogelijk. Hierdoor kan je kind weer een verlies ervaren en een (kort) rouwproces doormaken. Ontkenning, woede en verdriet horen daar dan opnieuw bij.

De loyaliteit met de niet verzorgende ouder stelt je kind voor moeilijke vragen. Wordt die ouder nu vervangen door de nieuwe partner? Vindt die ouder het eigenlijk wel goed? Zou die ouder niet heel verdrietig zijn als je kind de nieuwe partner aardig vindt? Het is belangrijk deze vragen ruimte te geven. Laat je kind vrij over je ex praten en verzeker hem dat je nieuwe partner je ex nooit kan vervangen. Spreek je niet negatief uit over je ex als deze jullie relatie moeilijk accepteert. Probeer je kind uit te leggen dat je ex het moeilijk vindt en dat jij dat begrijpt, maar dat je na een scheiding een nieuwe relatie kunt beginnen.

Een nieuwe partner wordt ook wel als een indringer gezien. Na de scheiding zijn jij en je kind binnen jullie 1-ouder gezin op een nieuwe manier tot elkaar gekomen. Je kind kan bang zijn dat hij jou nu zal verliezen aan de nieuwe partner. Het kan zich ook afgewezen voelen. ‘Ben ik niet genoeg?’ Verzeker je kind dat hij jou nooit zal kwijt raken. Spreek samen momenten af waarop jullie met zijn tweeën zijn.

veelgestelde vragen

Is een stiefgezin slecht voor mijn kinderen?

Een nieuwe relatie en een stiefgezin kunnen gecompliceerd zijn. Je kinderen moeten wennen en kampen mogelijk met loyaliteitsvragen richting hun andere ouder. Je nieuwe partner moet jou vanaf de eerste dag met hen delen. Je contact met je ex als ‘echte’ ouder kan onder druk komen staan. Dat kan allemaal voor spanningen zorgen, vooral als jij en je ex al in een patroon van ruziënde communicatie zitten.

Maar het kan ook goed gaan. Wanneer jij en je ex zonder ruzie blijven communiceren en je kinderen weten dat zij hun ‘echte’ ouders nooit zullen verliezen, ook niet door deze nieuwe volwassene, dan kan er een goede band tussen de nieuwe gezinsleden ontstaan. In dat geval kan het vormen van een nieuwe, ‘volledige’ gezinsstructuur zelfs bevorderlijk voor het welzijn van de kinderen zijn.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che