Woning

Als je gaat scheiden, scheid je ook alle bezittingen. De complete cd-voorraad verdelen hoeft nog niet zo’n probleem te zijn. Maar hoe zit het met de hypotheek? En hoe verdeel je jullie huis? Want doormidden zagen is geen optie.

Eigen huis

Ruzie: wie krijgt het huis?

Als er tijdens of na een echtscheiding toch al heel veel gevoelig ligt, kan juist een conflict over een belangrijke vraag als ‘Wie krijgt het huis?’ hoog oplopen. Als je allebei in het huis wilt blijven wonen, beslist de rechter. Meestal kent hij het huis toe aan degene bij wie de kinderen blijven wonen. Indien onvermijdelijk kan de rechter besluiten het huis te verkopen, via een openbare veiling. Het nadeel daarvan is dat het huis dan meestal minder opbrengt en de kosten hoger zijn.

Beide partners willen uit het huis 

Willen jullie allebei niet in het huis blijven wonen, dan is het meestal tijd voor een notarieel vastgelegde boedelverdeling. Daarin wordt de waarde van het huis opgenomen, waarna een verdeling wordt afgesproken die is gebaseerd op de opbrengst van het huis na de verkoop. Het huis kan onverdeeld in de boedel opgenomen worden. Het nadeel daarvan is dat als jij of je ex-partner achteraf het huis alsnog wil verkopen, daarvoor toestemming van de ander nodig is. En wanneer je met ruzie uit elkaar bent gegaan, kan dit onnodig veel moeilijkheden opleveren.

Bijleenregeling

Wanneer je trouwt en samen eigenaar van een huis wordt, betekent dit meestal ook dat je samen een hypotheek afsluit. Als dit huis na een scheiding is verkocht, kun je allebei afzonderlijk opnieuw een hypotheek afsluiten voor een nieuw koophuis. Op dat moment komt de bijleenregeling om de hoek kijken: de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van het oude huis (als de opbrengst van het huis hoger is dan de schuld) moet geïnvesteerd worden in het nieuwe huis. Gebruik je dit bedrag daar niet voor, en leen je bij, dan is de rente over het bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De lening waarover je de rente mag aftrekken, mag niet hoger zijn dan de aankoopprijs van je nieuwe huis minus de overwaarde van je oude huis.

Alimentatie en de hypotheek

Als je alimentatie ontvangt of betaalt, kan dat invloed hebben op je nieuwe hypotheek. De bank houdt bij het verstrekken van een hypotheek namelijk rekening met je opgebouwd vermogen, inkomen en financiële verplichtingen.

Ik ontvang alimentatie

Als je kinderalimentatie ontvangt, betekent dat niet dat je een hogere hypotheek kunt afsluiten; de bank ziet kinderalimentatie namelijk niet als inkomen. Partneralimentatie ziet de bank wél als inkomen. Toch betekent dit niet automatisch dat een bank opeens gemakkelijker een hogere hypotheek zal verstrekken, want partneralimentatie is een onzekere inkomensfactor. 

Ik betaal alimentatie

Het betalen van kinderalimentatie ziet een bank niet als een obstakel in het verstrekken van een hogere hypotheek. Bij partneralimentatie kan dit wel zo zijn, omdat de bank dit als financiële verplichting beschouwt. Je kunt minder geld lenen omdat het bedrag aan alimentatie van je inkomen wordt afgetrokken. Overigens verschillen deze regels per bank.

Eigen huis

Gemeenschap van goederen

Stel, je bezit een koophuis en je bent in gemeenschap van goederen getrouwd (of je hebt een geregistreerd partnerschap). Al jouw bezittingen zijn eveneens van je partner. Als je dan besluit te scheiden, moet jullie complete inboedel worden verdeeld. Zo moet je ook de waarde van jullie koophuis verdelen.

Stel dat een van jullie in het huis wil blijven wonen. Dat kan, maar dan moet diegene wel genoeg geld hebben om én de hypotheek op te brengen, én de ander uit te kopen. De partner die het huis verlaat, heeft bovendien recht op de helft van de waarde van het huis. Die waarde hangt af van de taxatiewaarde en de hypotheek. Als de taxatiewaarde hoger is dan de hypotheek, spreek je van ‘overwaarde’. De partner die in het huis blijft wonen, moet de helft van dat bedrag betalen aan zijn of haar ex. 

Huwelijkse voorwaarden

Ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan is het eenvoudiger; je hebt samen bepaald wat van wie is. Is het huis van jou, dan heb je recht op de ontstane overwaarde. Als je huis meer waard is geworden doordat jullie er samen in geïnvesteerd hebben, dan moet je de overwaarde verdelen; je hebt dan samen een vermogen opgebouwd dat je bij een scheiding moet verdelen.

Ruzie: wie krijgt het huis?

Als er tijdens of na een echtscheiding toch al heel veel gevoelig ligt, kan juist een conflict over een belangrijke vraag als ‘Wie krijgt het huis?’ hoog oplopen. Als je allebei in het huis wilt blijven wonen, beslist de rechter. Meestal kent hij het huis toe aan degene bij wie de kinderen blijven wonen. Indien onvermijdelijk kan de rechter besluiten het huis te verkopen, via een openbare veiling. Het nadeel daarvan is dat het huis dan meestal minder opbrengt en de kosten hoger zijn.

Beide partners willen uit het huis 

Willen jullie allebei niet in het huis blijven wonen, dan is het meestal tijd voor een notarieel vastgelegde boedelverdeling. Daarin wordt de waarde van het huis opgenomen, waarna een verdeling wordt afgesproken die is gebaseerd op de opbrengst van het huis na de verkoop. Het huis kan onverdeeld in de boedel opgenomen worden. Het nadeel daarvan is dat als jij of je ex-partner achteraf het huis alsnog wil verkopen, daarvoor toestemming van de ander nodig is. En wanneer je met ruzie uit elkaar bent gegaan, kan dit onnodig veel moeilijkheden opleveren.

Bijleenregeling

Wanneer je trouwt en samen eigenaar van een huis wordt, betekent dit meestal ook dat je samen een hypotheek afsluit. Als dit huis na een scheiding is verkocht, kun je allebei afzonderlijk opnieuw een hypotheek afsluiten voor een nieuw koophuis. Op dat moment komt de bijleenregeling om de hoek kijken: de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van het oude huis (als de opbrengst van het huis hoger is dan de schuld) moet geïnvesteerd worden in het nieuwe huis. Gebruik je dit bedrag daar niet voor, en leen je bij, dan is de rente over het bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De lening waarover je de rente mag aftrekken, mag niet hoger zijn dan de aankoopprijs van je nieuwe huis minus de overwaarde van je oude huis.

Hypotheek

Wanneer een van beide partners eigenaar van het huis blijft, dan moet de vertrekkende partner er voor zorgen dat hij of zij niet meer aansprakelijk is voor de hypotheekschuld. Een nieuwe hypotheekakte is daarvoor niet nodig; je kunt een onderhandse akte opstellen waarin is opgenomen dat je ex-partner niet meer hoofdelijk aansprakelijk is. Let wel: alleen jullie als ex-partners zijn aan deze akte gebonden, de bank niet. 

Een andere optie is om de bank te vragen schriftelijk toestemming te geven de naam van de vertrekkende partner uit de hypotheekakte te schrappen. De vervolgstap is dat de notaris een royementsakte opstelt waarmee bij het Kadaster de hypothecaire registratie kan worden aangepast. Overdrachtsbelasting hoef je niet te betalen. Je moet waarschijnlijk wél naar de notaris om een nieuwe hypotheekakte te halen als je een extra hypotheek nodig hebt voor de onderlinge verrekening.

Bij een scheiding gelden de gewone regels voor hypotheekaflossing. De kans bestaat dat je een boete krijgt als je de hypotheek aflost zonder het huis te verkopen. 

Huurhuis

Voor alle gebeurtenissen rondom een echtscheiding is het devies: probeer er samen uit te komen. Hetzelfde geldt wanneer je gaat scheiden nadat je samen in een huurhuis hebt gewoond. Tot de scheiding was de ene partner volgens de wet hoofdhuurder, de ander medehuurder; na de scheiding heb je beide evenveel recht om het huis te blijven huren. Beslis samen wie het huis mag blijven huren en wie er vertrekt. Als de medehuurder blijft, wordt deze vanzelf hoofdhuurder. De verhuurder moet dit accepteren en mag de nieuwe hoofdhuurder niet zomaar uit de woning zetten. Kom je er samen niet uit, dan komt er meestal een rechter aan te pas.

veelgestelde vragen

Wie krijgt het huis?

Als je allebei in het huis wilt blijven wonen, beslist de rechter. Meestal kent hij het huis toe aan degene bij wie de kinderen blijven wonen. Indien onvermijdelijk kan de rechter besluiten het huis te verkopen, via een openbare veiling. 

Willen jullie allebei niet in het huis blijven wonen, dan is het meestal tijd voor een notarieel vastgelegde boedelverdeling. Daarin wordt de waarde van het huis opgenomen, waarna een verdeling wordt afgesproken die is gebaseerd op de opbrengst van het huis na de verkoop.

tips

tip 1 | Hypotheek

Bij een scheiding gelden de gewone regels voor hypotheekaflossing. De kans bestaat dat je een boete krijgt als je de hypotheek aflost zonder het huis te verkopen.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che