Verhuizing

Een nieuwe liefde, een nieuwe baan, een frisse start. Dit kan allemaal een reden zijn voor een gescheiden ouder om te willen verhuizen. Een verhuiswens van de ouder bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben, wordt na een echtscheiding echter ingewikkelder. Zonder toestemming van de andere ouder is er namelijk een kans dat de verhuisplannen moeten worden gestaakt.

Gezamenlijk gezag

De reden dat de achterblijvende ouder een stokje kan steken voor de verhuizing is gelegen in het feit dat ouders na de echtscheiding meestal gezamenlijk het gezag over de kinderen blijven uitoefenen. Gezamenlijk gezag betekent ook dat er gezamenlijk bepaald mag worden waar de kinderen wonen. Dit geldt zowel voor verhuizingen naar het buitenland als voor een verhuizing 1 kilometer verderop.

Als de ouders er niet in onderling overleg uitkomen, is er zowel een mogelijkheid voor de verhuizende ouder als de achterblijvende ouder om dit geschil aan de rechter voor te leggen.

Toestemming verhuizing en verbod verhuizing

De verhuizende ouder kan met behulp van een advocaat de rechter verzoeken om de toestemming die uitblijft van de andere ouder te vervangen. De achterblijvende ouder kan op zijn of haar beurt met behulp van een advocaat de rechter verzoeken om de andere ouder te verbieden om te verhuizen met de kinderen.

In beide gevallen zal de rechter een belangenafweging moeten maken waarbij zowel de belangen van de ouders als van de kinderen worden betrokken.

Belangenafweging

Aan de kant van de verhuizende ouder wordt er onder meer rekening gehouden met diens recht en belang om te verhuizen en wordt er gekeken naar de noodzaak van de verhuizing. Ook de houding van de verhuizende ouder is relevant. In hoeverre biedt de verhuizende ouder alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te beperken? Is de verhuizing doordacht en voorbereid? En in welke mate is de andere ouder bij de plannen betrokken? Dit zijn allemaal factoren die meespelen bij de belangenafweging van de rechter.

Aan de kant van de achterblijvende ouder wordt er onder meer gekeken naar diens recht en belang om de verdeling van de zorg met betrekking tot de kinderen op dezelfde manier voort te zetten. In dit kader wordt er bijvoorbeeld gekeken of het vanuit praktisch optiek mogelijk is om de verdeling van de zorg voort te zetten zoals is afgesproken.

De meeste waarde kent de rechter toe aan het belang van de kinderen. Het is hierbij belangrijk dat het contact met de andere ouder zoveel mogelijk op dezelfde manier voortgezet wordt. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de impact die een verhuizing zou hebben op het sociale leven van de kinderen en of dit onder de specifieke omstandigheden wel wenselijk is.   

Maatwerk

Iedere situatie is weer anders en het oordeel van de rechter zal sterk afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van het geval. Het is in ieder geval belangrijk dat de ouder met verhuisplannen niet zomaar zonder toestemming verhuist. Er kan immers niet vanuit gegaan worden dat de vervangende toestemming van de rechter gemakkelijk zal worden verkregen. Het gevolg hiervan kan namelijk zijn dat de rechter bepaalt dat de kinderen hoofdverblijf krijgen bij de andere ouder of dat de vertrokken ouder moet terugverhuizen.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che