EFT-therapie

Wanneer heb je nu echt een goed huwelijk? Volgens de Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) alleen wanneer je een hechte en emotioneel veilige relatie hebt.

Rond de eeuwwisseling zorgde de EFT voor een revolutie in de wereld van de relatietherapie. Sue Johnson had deze theorie, gebaseerd op de hechtingspatronen die er ook zijn tussen ouders en kinderen, al veel eerder ontwikkeld. Maar rond die tijd kwam deze benadering Nederland binnengewaaid.

Kenmerkend voor deze theorie is dat er wordt uitgegaan van het feit dat wij mensen andere mensen nodig hebben. We hebben behoefte aan basisveiligheid en geborgenheid in onze nabije relaties. We willen weten en horen van de ander dat we geliefd, belangrijk en bijzonder zijn.

Gebeurtenissen die deze veiligheid bedreigen, zorgen dat we noodmaatregelen treffen om de veiligheid te herstellen. Maar zo’n noodmaatregel komt vaak heel anders over op de ander. Dit zijn maatregelen en patronen die juist voor verwijdering zorgen.

Samen met een EFT-therapeut ga je op zoek naar deze patronen in je relatie. Je leert, door de lift naar je diepere emoties te nemen, waarom je op een bepaalde manier reageert op je man of vrouw. Welke pijnplekken heb je opgelopen in je leven? En, nog een laagje dieper: welke angsten draag je met je mee? Als het goed is komt het dan tot een emotioneel veilig gesprek waarin je écht kunt delen wat je nodig hebt van de ander.

Geliefd, belangrijk en bijzonder zijn voor de ander in je relatie; misschien klinkt het als een onbereikbaar ideaal en voel jij je juist niet gezien en al helemaal niet geliefd. Misschien voelt het zo onveilig, dat het voelt als een té grote stap om hier nog aan te werken.
Het mooie van de EFT-therapie is echter dat er juist in hele kleine stapjes gewerkt wordt aan het verkrijgen van deze veilige band. Er blijkt heel veel mogelijk als we met elkaar leren communiceren op dit niveau.

Houd me vast-cursus / Stichting Vluchtheuvel

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che