Alimentatie

Als je definitief gescheiden bent, is er nog één plicht over: de onderhoudsplicht. Dit geldt zowel voor stellen die getrouwd waren als voor stellen die een geregistreerd partnerschap hadden. Je moet financieel voor elkaar en voor eventuele kinderen blijven zorgen. Dat gebeurt in de vorm van het meebetalen aan de kosten van elkaars levensonderhoud: de alimentatieplicht. Meestal is dit een geldbedrag, maar ‘alimentatie in natura’ (bijvoorbeeld: de een betaalt de energierekeningen en de huur voor de ander) is ook mogelijk. 

Als je in scheiding ligt, of je bent net gescheiden, is het vertrouwen in elkaar niet altijd optimaal. Dat geldt ook op financieel vlak. Meestal willen beide partijen er financieel het liefst zo weinig mogelijk op achteruit gaan. Om verwarring en ruzies zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er regels opgesteld omtrent het betalen van alimentatie. Dit geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie.

Kinderalimentatie

De verzorgende ouder heeft recht op een financiële bijdrage van de ouder bij wie het kind niet woont: de kinderalimentatie. Zo betaal je allebei mee aan de kosten van de verzorging en opvoeding van je kind. Dit ben je verplicht totdat je kind 18 jaar is. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar moet je als beide ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen. Daarnaast mogen jullie, wanneer je kind 21 jaar of ouder is, zelf bepalen of jullie je kind financieel ondersteunen. 

Hoeveel? 

De hoogte van de kinderalimentatie mogen jullie zelf bepalen. Er is geen minimale hoogte; wel moet de kinderalimentatie dusdanig hoog zijn, dat je kind hetzelfde kan blijven doen als tijdens je huwelijk, zoals een sport beoefenen, muziekles volgen of lid zijn van de scouting. Als je er samen niet uitkomt, of je hebt geen idee wat redelijk is, kun je op internet tabellen vinden die je als richtlijn kunt gebruiken. Er is een vast percentage dat jaarlijks verschilt; op internet en in kranten lees je iedere decembermaand welk verhogingspercentage de minister van Justitie voor het komende jaar heeft bepaald.  

Ouderschapsplan

Je moet de afspraken omtrent de kinderalimentatie vastleggen in het ouderschapsplan. De rechter toetst dit plan. Wanneer de rechter meent dat jullie kind niet kan worden onderhouden met het door jullie vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie, kan hij dit bedrag verhogen.  

Kinderalimentatie en studiefinanciering

Meerderjarige, studerende kinderen hebben recht op studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IB-Groep). De DUO houdt er rekening mee dat jullie als ouders meebetalen aan de studie van je kind: de ouderlijke bijdrage. Dat bedrag gaat van de aanvullende studiebeurs af. De alimentatieplichtige ouder mag de rechter vragen de alimentatie te verlagen of zelfs stop te zetten, omdat de ouderlijke bijdrage een deel van de kinderalimentatie vervangt. 

Partneralimentatie

Verdien jij aanmerkelijk minder dan je ex-partner, dan is je ex-partner verplicht financieel bij te dragen in jouw levensonderhoud: de partneralimentatie. In eerste instantie mag je proberen hier samen uit te komen. Als dat niet lukt, zijn er regels. Je bent twaalf jaar verplicht alimentatie te betalen – tenzij je samen iets anders overeenkomt. Ben je korter dan vijf jaar getrouwd geweest en zijn er geen kinderen, dan duurt de alimentatieplicht wettelijk niet langer dan het huwelijk heeft geduurd. Wanneer je opnieuw gaat trouwen of samenwonen, vervalt de alimentatieplicht.  
Let op: de kinderalimentatie gaat altijd voor de partneralimentatie.

Hoeveel?

De precieze hoogte van partneralimentatie is ingewikkeld vast te stellen. Er zijn allerlei rekenmodules op internet te vinden die de hoogte van de partneralimentatie berekenen, maar iedere persoonlijke situatie is verschillend en daarmee verschilt ook de hoogte van de partneralimentatie. Ook wanneer je hier samen uitkomt, is het raadzaam er alsnog een deskundige bij te betrekken. De uitkomst moet je altijd vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Afkopen

In tegenstelling tot de kinderalimentatie is de partneralimentatie af te kopen. De afspraken hieromtrent leg je weer vast in het echtscheidingsconvenant. Afkopen kan op twee manieren:

  1. Met een geldbedrag (afkoopsomalimentatie)
  2. Met overbedeling

In het eerste geval betaalt de alimentatieplichtige zijn of haar ex eenmalig een geldbedrag. Die afkoopsom is gebaseerd op de hoogte en duur van de partneralimentatie. Er zijn varianten op de afkoopsomalimentatie mogelijk. Zo kun je samen besluiten dat de alimentatieplichtige jullie gezamenlijke financiële schuld op zich neemt, terwijl de ander afziet van de partneralimentatie.

In het geval van overbedeling krijgt degene die alimentatie ontvangt de gehele inboedel, of de gehele waarde van de polis van de levensverzekering, of de overwaarde van de woning

Hypotheek

Let er goed op dat alimentatie ontvangen of betalen gevolgen kan hebben voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek.

Mediation

Via mediation kun je met je ex-partner in een veilige setting afspraken maken omtrent de partneralimentatie. Als je er dan nog niet uitkomt, dan beslist de rechter de hoogte van de partneralimentatie.

veelgestelde vragen

Hoeveel alimentatie moet ik betalen?

De hoogte van de kinderalimentatie mogen jullie zelf bepalen. Er is geen minimale hoogte; wel moet de kinderalimentatie dusdanig hoog zijn, dat je kind hetzelfde kan blijven doen als tijdens je huwelijk. De precieze hoogte van partneralimentatie is ingewikkeld vast te stellen. Er zijn allerlei rekenmodules op internet te vinden die de hoogte van de partneralimentatie berekenen, maar iedere persoonlijke situatie is verschillend en daarmee verschilt ook de hoogte van de partneralimentatie. Ook wanneer je hier samen uitkomt, is het raadzaam er alsnog een deskundige bij te betrekken.

Kan ik partneralimentatie afkopen?

In tegenstelling tot de kinderalimentatie is de partneralimentatie af te kopen. De afspraken hieromtrent leg je weer vast in het echtscheidingsconvenant.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che