Zorgregeling (wijzigen)

Een scheiding heeft invloed op alle betrokkenen. Niet in het minst op de kinderen. Het is dan ook van groot belang om alle zaken rondom de kinderen goed te regelen. Een van de eerste dingen die geregeld dient te worden, is de dagelijkse zorg voor de kinderen. De kinderen hebben altijd met hun ouders onder een dak gewoond. Nu de ouders echter gescheiden zijn – en waarschijnlijk niet meer samenwonen – moeten afspraken gemaakt worden over het contact van de kinderen met de ouders. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgregeling, die op haar beurt weer is opgenomen in het ouderschapsplan.

Inhoud zorgregeling

In een zorgregeling wordt vaak vastgesteld bij welke ouder het kind de hoofdverblijfplaats heeft. Vanzelfsprekend staat er dan ook in wanneer en hoe lang het kind bij de niet-verzorgende ouder verblijft. Ook kunnen de vakanties en feestdagen verdeeld worden. Ouders nemen vaak ook nog een bepaling op over wie het kind haalt en brengt, bijvoorbeeld naar school.

Soorten afspraken

De zorgregeling bevat dus afspraken over de dagelijkse zorg van de kinderen. Er bestaat hiervoor geen standaardregeling. Ouders kunnen samen beslissen welke afspraken zij maken. Het is echter belangrijk om hierbij rekening te houden met de belangen, ontwikkeling en leeftijd van de kinderen.  

Co-ouderschap

Een van de meest bekende mogelijkheden is het co-ouderschap. Hierbij worden de zorg- en opvoedtaken, vanuit het oogpunt van gelijkwaardig ouderschap, gelijk verdeeld tussen de ouders. De kinderen zijn dus even vaak bij de ene ouder als bij de andere ouder. Het co-ouderschap kan door ouders naar wens worden ingevuld, waarbij zij echter wel moeten letten op de behoeften van de kinderen. Dit kan in de praktijk bijvoorbeeld betekenen dat de kinderen de ene (helft van de) week bij ouder A zijn en de andere (helft van de) week bij ouder B.

Voordeel van deze vorm van zorgverdeling is dat kinderen evenveel bij de ene ouder zijn als bij de andere ouder. Ook worden beide ouders evenveel belast qua zorg en opvoeding en kosten die dit meebrengt.

Een co-ouderschap is echter niet voor alle gescheiden ouders mogelijk. Om de regeling naar behoren uit te kunnen voeren, is het van belang dat ouders goed met elkaar kunnen communiceren en overleggen. Ouders hebben bij deze regeling namelijk regelmatig contact met elkaar over de kinderen. Als dit overleg niet mogelijk is, wordt een co-ouderschap lastig.

Andere opties

Als co-ouderschap geen mogelijkheid is, kunnen ouders natuurlijk een andere zorgregeling vaststellen. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld afspreken dat de kinderen eens in de twee weken een weekend bij de niet-verzorgende ouder zijn. Ook kunnen zij bepalen dat de kinderen een aantal dagen of uren van de week bij de andere ouder zijn. Er is heel veel mogelijk. Zolang ouders het samen eens zijn en de regeling in het belang van de kinderen is, kunnen zij zelf invulling geven aan de verdeling van de zorgtaken.

De kinderen

Ouders proberen eerst in onderling overleg een zorgregeling vast te stellen of, indien dit later nodig blijkt, te wijzigen. Als dit niet lukt, kan de hulp van een advocaat of mediator ingeroepen worden. Bij de vaststelling van de regeling gaat het er vooral om dat het belang van de kinderen in het oog gehouden wordt. Voor de kinderen verandert er door de echtscheiding immers al genoeg. 

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che