Eigen bedrijf

Een scheiding is een emotionele gebeurtenis waarbij veel geregeld moet worden. Heb jij, of heeft je ex-partner een eigen bedrijf, dan wordt het nog ingewikkelder. Jullie hebben beiden de nodige rechten. Om te beginnen is het belangrijk dat jullie allebei de echtscheiding geaccepteerd hebben, zodat het geen vechtscheiding wordt en je tot op zekere hoogte zakelijk afspraken kunt maken. Is er een eigen bedrijf in het spel, dan zal het bedrijf ongeacht de bedrijfsvorm (bv, vof, maatschap of eenmanszaak) meegenomen worden in de scheiding. Wat is de waarde van het bedrijf? Wie krijgt het? Wat is de daadwerkelijke winst en kan daaruit de alimentatie worden betaald?

Allereerst is het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige financiële situatie en daarbij de waarde van de onderneming. Dit is zowel voor jou als je ex-partner belangrijk: jij wilt verder met je eigen bedrijf, je ex wil geen financiële zorgen en de hoogte van de alimentatie kan mede door de waarde van de onderneming worden vastgesteld. Je eigen accountant kan daarbij helpen, maar een externe en dus meer neutrale accountant inschakelen is geen overbodige luxe. 

Waarde onderneming vaststellen

Het vaststellen van de waarde (of de aandelen) van de onderneming kan voor een klein bedrijf in overleg met je ex-partner gebeuren. Maar bij een groter bedrijf, of zonder huwelijkse voorwaarden, of bij een ingewikkelder taxatie is externe hulp nodig. Die externe partij taxeert op verschillende manieren:

1. De intrinsieke waarde methode: deze methode gaat uit van de huidige waarde van bezittingen minus de waarde van de schulden. Toekomstige winst wordt niet meegerekend.

2. De verbeterde rentabiliteitsmethode: hierbij stelt men op basis van een prognose van de toekomstige nettowinst vast wat het huidige kapitaal is. 

3. Discounted Cash Flow-methode: deze methode gaat uit van de verwachte kasstromen.  

Soorten rechtsvormen

  1. Eenmanszaak of zzp’er: privévermogen en ondernemingsvermogen zijn gelijk. Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, zal bij een scheiding de helft van het vermogen van je onderneming naar je ex-partner gaan.
  2. Vof: neem je allebei deel aan de vof, dan zijn bij een echtscheiding beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vof, ondanks de huwelijkse voorwaarden. Als er nog meer deelnemers zijn, valt alleen het deel dat van jou of jullie is binnen de gemeenschap van goederen.

    Bij twijfel zal een deskundige moeten bepalen welke positie jij of je ex-partner heeft ten opzichte van het bedrijf.

Belastingdienst

Wat je financieel ook regelt, houd rekening met de Belastingdienst. Die kan het oneens zijn met jullie uitkomsten. Je moet de aftrekbaarheid van de belasting voor de ene partner afwegen tegen de belastbaarheid bij de ander. Een deskundige kan je hierbij helpen.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Wat er na een echtscheiding precies met je onderneming gebeurt, hangt van veel factoren af. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt jouw bedrijf binnen de gemeenschap. Jij blijft de eigenaar, maar de waarde moet verdeeld worden. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan hangt de verdeling af van jullie gemaakte afspraken. Alle haken en ogen waar je mee te maken krijgt, kun je bespreken met een deskundige.

Alimentatie

Voor het vaststellen van het alimentatiebedrag is het belangrijk te weten hoeveel winst het bedrijf maakt. Hoe lager de winst, hoe minder alimentatie je kunt betalen. Het is belangrijk dat een deskundige de financiële situatie van je bedrijf onder de loep neemt. 

Omdat het hebben van een bedrijf financiële risico’s met zich meebrengt, kan ook de alimentatie een onzeker punt worden. Om dit uit te sluiten, kun je de alimentatie laten afkopen; het totaalbedrag van de alimentatie wordt dan in één keer overgemaakt. Let op: dit kan fiscale gevolgen hebben!

veelgestelde vragen

Ik heb met mijn ex-partner zelf een regeling getroffen, kan dit?

Wat je financieel ook regelt, houd rekening met de Belastingdienst. Die kan het oneens zijn met jullie uitkomsten. Je moet de aftrekbaarheid van de belasting voor de ene partner afwegen tegen de belastbaarheid bij de ander. Een deskundige kan je hierbij helpen.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che