Fiscaal gevolg

Het opvoeden en verzorgen van kinderen brengt verschillende kosten met zich mee. Er zijn in Nederland verschillende regelingen die bij deze kosten ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er fiscale regelingen. De verzorgende ouder kan dus met verschillende inkomstenbronnen ondersteund worden. Deze pagina geeft informatie over de beschikbare regelingen.  

Kinderalimentatie

Ouders die niet meer bij elkaar zijn moeten samen voor hun minderjarige kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen. In de praktijk houdt dit doorgaans in dat er maandelijks kinderalimentatie betaald moet worden aan de ouder die hoofdzakelijk de dagelijkse verzorging van het kind heeft. De verzorgende ouder heeft eveneens een onderhoudsplicht. Deze wordt geleverd in de vorm van dagelijkse verzorging van het kind, het verschaffen van voedsel en drinken, onderdak en alles wat er bij komt kijken. In geval van co-ouderschap en gelijke draagkracht van beide ouders hoeft er over en weer geen alimentatie betaald te worden.

De onderhoudsplicht bestaat ook voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar. Ouders moeten dan dus nog steeds de kosten van levensonderhoud en studie van hun kind te betalen, alleen nu rechtstreeks aan het kind en niet meer via de verzorgende ouder. Onder omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Als het kind 21 jaar wordt houdt de onderhoudsplicht in de zin van de wet op. Natuurlijk is het mogelijk om af te spreken dat ook na het 21e jaar een onderhoudsbijdrage betaald zal worden.

Berekenen kinderalimentatie

Voor het berekenen van de kinderalimentatie wordt onder andere gekeken naar de kosten van de kinderen. Hiervoor zijn tabellen ontwikkeld, waarin de gemiddelde kosten bij verschillende inkomens en leeftijden zijn opgenomen. Ook de draagkracht is van belang. De maximale draagkracht hangt af van inkomen, verplichtingen, woonlasten en belastingvoordelen van de alimentatiebetalende ouder. Daarnaast wordt gekeken naar de kosten die de betalende ouder zelf heeft. De benodigde kinderalimentatie wordt alleen volledig toegekend als de draagkracht dit toelaat. In de praktijk is er vaak minder geld voor de kinderen beschikbaar.  

Kinderbijslag

De overheid betaalt via de kinderbijslag mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van kinderen. Kinderbijslag is voor kinderen tot 18 jaar en wordt in principe aan de verzorgende ouder betaald. In geval van co-ouderschap hebben beide ouders recht op (de helft van) de kinderbijslag.  

Kindgebonden budget

Wonen er minderjarige kinderen bij je in en is je inkomen niet zo hoog? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een kindgebonden budget van de overheid. Dit is een extra bijdrage in de kosten van de zorg en opvoeding van jouw kinderen. Je ontvangt dit bedrag naast de kinderbijslag. Het aanvragen van een kindgebonden budget is meestal niet nodig: in het algemeen ontvang je vanzelf bericht als je hier volgens de gegevens van de belastingdienst recht op hebt. Je kunt het kindgebonden budget ook zelf aanvragen. Op de website van de belastingdienst kun je een ‘Proefberekening toeslagen‘ doen. Zo kun je zien of je in aanmerking komt voor het kindgebonden budget. Vervolgens kun je een aanvraag doen.

De hoogte van het kindgebonden budget hangt onder andere af van je inkomen en van het aantal minderjarige kinderen dat je hebt. Het budget betreft een bedrag per kind. De hoogte van het bedrag per kind wordt lager naar mate het aantal kinderen hoger is.

Co-ouderschap

Ben je co-ouder? De hoofdregel is dan dat wie de kinderbijslag krijgt, ook het kindgebonden budget krijgt (mits aan de voorwaarden voldaan wordt). Als je één kind hebt, is één ouder aanvrager van de kinderbijslag. Deze ouder heeft de kinderbijslag op zijn of haar naam staan. Ook al wordt het bedrag gesplitst en aan beide ouders overgemaakt, toch is maar één ouder de aanvrager. De ouder die aanvrager is van de kinderbijslag, zal ook het kindgebonden budget ontvangen.

Ook als je meerdere kinderen hebt die een deel van de week bij jou en een deel bij de andere ouder wonen, is bepalend wie de aanvrager van de kinderbijslag is. Deze ouder krijgt het kindgebonden budget.

Alleen wanneer jullie beiden aanvrager zijn van kinderbijslag, bijvoorbeeld omdat één kind bij jou staat ingeschreven en één kind bij de andere ouder, kunnen jullie allebei kindgebonden budget aanvragen. Je vraagt dan het kindgebonden budget aan voor het kind waarvoor jij kinderbijslag ontvangt.  

Heffingskortingen

Naast deze inkomstenbronnen zijn er ook heffingskortingen waar ouders onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunnen doen. Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor hoef je minder belasting en premie te betalen.

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je recht op meer kortingen. Als je werkt, heb je recht op arbeidskorting. Je krijgt jouw heffingskortingen via je werkgever of via de belastingdienst. Als je kinderen hebt, dan heb je mogelijk recht op kinderkorting. Deze heffingskorting kun je via de Aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst aanvragen.  

Heffingskortingen na de scheiding

Als je gaat scheiden kan dat gevolgen hebben voor de heffingskortingen. De belastingdienst beschouwt jou als gescheiden, als je niet meer in gezinsverband bij elkaar woont en die situatie niet als tijdelijk is bedoeld. De belastingdienst heeft speciale regelingen voor mensen met kinderen, zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Heb je voor de scheiding geen of weinig inkomen en heb je een voorlopige aanslag waardoor je de algemene heffingskorting krijgt uitbetaald? Dan moet je de voorlopige aanslag direct laten stopzetten. Dit kun je doen door het betreffende formulier van de belastingdienst aan te vragen via www.belastingdienst.nl. De algemene heffingskorting wordt voortaan namelijk verrekend met de belasting die je moet gaan betalen over het inkomen dat je na de scheiding krijgt. Dit kan bijvoorbeeld de alimentatie, een uitkering of loon zijn. Als je de voorlopige aanslag niet stopzet, zul je (een deel van) het bedrag na afloop van het jaar moeten terugbetalen.

Als er na de scheiding een kind bij je blijft wonen dat jonger is dan 27 jaar, het kind gedurende een bepaalde periode tot jouw huishouden behoort en in die periode staat ingeschreven op jouw woonadres kun je recht hebben op de volgende heffingskortingen:

Alleenstaande ouderkop

Met ingang van 1 januari 2015 is de alleenstaande ouderkorting als heffingskorting afgeschaft. In plaats daarvan is er een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. Als je kindgebonden budget ontvangt en alleenstaande ouder bent, ontvang je in 2015 maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Deze verhoging wordt ook wel ‘alleenstaande ouderkop’ genoemd. Wanneer je recht hebt op deze verhoging zal de belastingdienst dit vanzelf aanpassen. 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting bestaat sinds 1 januari 2009. Het is een tegemoetkoming voor werkende ouders met een of meer kinderen, die per 1 januari van het belastingjaar jonger waren dan 12. Je kunt op de site van de Belastingdienst zien of jij voor deze korting in aanmerking komt.

veelgestelde vragen

Ik ben co-ouder, wie krijgt de toeslagen?

De hoofdregel is dan dat wie de kinderbijslag krijgt, ook het kindgebonden budget krijgt (mits aan de voorwaarden voldaan wordt). Als je één kind hebt, is één ouder aanvrager van de kinderbijslag. Deze ouder heeft de kinderbijslag op zijn of haar naam staan. Ook al wordt het bedrag gesplitst en aan beide ouders overgemaakt, toch is maar één ouder de aanvrager. De ouder die aanvrager is van de kinderbijslag, zal ook het kindgebonden budget ontvangen.

Ook als je meerdere kinderen hebt die een deel van de week bij jou en een deel bij de andere ouder wonen, is bepalend wie de aanvrager van de kinderbijslag is. Deze ouder krijgt het kindgebonden budget.

Alleen wanneer jullie beiden aanvrager zijn van kinderbijslag, bijvoorbeeld omdat één kind bij jou staat ingeschreven en één kind bij de andere ouder, kunnen jullie allebei kindgebonden budget aanvragen. Je vraagt dan het kindgebonden budget aan voor het kind waarvoor jij kinderbijslag ontvangt.

tips

tip 1 | Proefberekening    

Door je gegevens in te vullen kun je een ‘proefberekening toeslagen‘ maken. Zo kun je zien of je in aanmerking komt voor toeslagen als het kindgebonden budget.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che