Kinderen

Voor de scheiding spelen de kinderen een rol in jullie overwegingen. Moeten jullie voor de kinderen bij elkaar blijven of is een scheiding beter? Als het tot een scheiding komt, zullen jullie dat samen aan de kinderen moeten vertellen.
 

Moeten we voor de kinderen bij elkaar blijven?

Een scheiding is niet zonder gevolgen voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders meer kans hebben op problemen als depressieve gevoelens, gedragsproblemen en slechte prestaties op school. Cruciaal voor het ontstaan van zulke problemen blijkt de manier waarop ouders met elkaar omgaan.

Over het algemeen wordt het welzijn van kinderen voor een groot deel bepaald door de mate waarin hun ouders ruzie maken, of die ouders nu gescheiden zijn of niet. Hoe meer ruzie, hoe slechter het met het kind gaat.
 

GELUKKIG

\/

\/   Twee ouders zonder ouderlijke ruzie
\/   Gescheiden ouders zonder ouderlijke ruzie
\/   Twee ouders met veel ouderlijke ruzie
\/   Gescheiden ouders met ouderlijke ruzie
\/   Twee ouders met geweld in de gezinssituatie

\/

ONGELUKKIG


Voor de kinderen is de vraag ‘scheiden of blijven’ daarom niet de belangrijkste. De primaire vraag moet zijn: ‘Hoe los ik de ruzie op?’ Een scheiding maakt niet vanzelfsprekend een einde aan ouderlijke ruzies. Vaak komen er juist meer ruzies bij. Dan wordt de situatie voor de kinderen nog slechter.

Het is in het belang van de kinderen om te leren communiceren zonder ruzie. Bespreek daarom samen de mogelijkheid van relatietherapie of bemiddeling. Ook als je niet met elkaar verder kunt, kan dit je helpen om harmonieus met elkaar om te gaan.
 

Wanneer vertel je het de kinderen?

Kinderen hebben vooral belang bij duidelijkheid. Veel ouders wachten daarom tot ze een aantal zaken duidelijk hebben: bij wie de kinderen gaan wonen, waar de andere ouder gaat wonen, of ze op school kunnen blijven. Je kunt de kinderen dan gelijk iets over de consequenties van de scheiding vertellen.

Toch zijn er ook redenen om al eerder met je kinderen aan tafel te gaan zitten.

 • ­Als er veel spanningen zijn thuis, kan het zinvol zijn deze te benoemen. Dat geeft het kind de mogelijkheid zijn gevoelens over die spanningen te uiten. Wellicht is het zelf al bang voor een scheiding.
 • ­Oudere kinderen (pubers en volwassen kinderen) hebben meestal al veel eerder door dat het niet goed gaat tussen jullie. Zij kunnen zich buitengesloten voelen als je hen voor een voldongen feit zet. Zij hebben inderdaad geen stem in jullie beslissing, maar je kunt hen wel eerder informeren en daardoor voorbereiden.
 • ­Als de kinderen van iemand anders dreigen te horen dat jullie gaan scheiden, moet je zo snel mogelijk met hen praten. Ze moeten deze boodschap van jullie zelf horen.
   

Hoe vertel je het aan de kinderen?

Wanneer jij en je partner verder kunnen, komt de volgende moeilijke stap: het vertellen aan de kinderen. Hun hele wereld zal anders worden door jullie besluit. Dat kun je niet makkelijk voor ze maken, maar je helpt ze enorm door rustig en duidelijk te zijn en GEEN ruzie te maken. Een paar tips voor je gesprek met de kinderen.

 • ­Doe het gesprek SAMEN. Jullie zijn allebei ouder van het kind. Als je het gesprek alleen voert, kunnen kinderen bang worden dat ze de andere ouder kwijt raken.
 • ­Praat ALLEBEI. Als één van jullie het woord heeft, wek je de indruk dat de scheiding het domein van één van beide ouders is. De kinderen durven er dan misschien niet met de andere ouder over te praten.
 • ­Vertel het alle kinderen op hetzelfde moment.
 • ­Wees duidelijk, ook over de consequenties. Maak het niet mooier.
 • ­Laat geen ruimte voor hoop dat het toch nog goed komt.
 • ­Laat de schuldvraag buiten beschouwing. Kinderen staan los van jullie liefdesrelatie. Praten over schuld veroorzaakt al snel een loyaliteitsconflict.
 • ­Benadruk dat de scheiding op geen enkele manier de schuld van de kinderen is. De praktijk leert dat de meeste kinderen het idee hebben dat het hun schuld is. Dit kun je niet vaak genoeg ontkennen.
 • ­Benadruk ook dat jullie allebei veel van de kinderen houden en dat ook na de scheiding zullen blijven doen.

Tijdens en na de scheiding blijven jullie samen verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van de kinderen. Stel een ouderschapsplan op waarin duidelijke afspraken worden gemaakt. Leer zonder ruzie communiceren. Gun je kind beide ouders en voorkom een loyaliteitsconflict.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che