Afdwingen afspraken

Een veelgehoorde tip bij echtscheiding is dat ex-partners goede afspraken moeten maken. De gevolgen van de scheiding moeten geregeld worden. Dat wordt dan ook vaak gedaan. Er worden afspraken gemaakt over de kinder- en/of partneralimentatie, de kinderen, de echtelijke woning, de auto’s en de verdeling van de inboedel en de pensioenen. Maar het enkele maken van afspraken is soms niet voldoende. Het kan namelijk gebeuren dat ex-partners zich niet houden aan de gemaakte afspraken. Hier kunnen veel redenen voor zijn, maar feit blijft dat afspraken, afspraken zijn. En afspraken moeten nagekomen worden. Maar wat nou als een ex-partner daar geen boodschap aan heeft?

Executoriale titel

Vaak worden de afspraken die ex-partners maken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Op het moment dat een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding indient bij de rechtbank, kan hij de rechter verzoeken het echtscheidingsconvenant op te nemen in de echtscheidingsbeschikking.  Als de rechtbank het convenant (en daarmee de afspraken) bekrachtigt, verkrijgt het convenant een executoriale titel. Dit leidt ertoe dat de afspraken direct – zonder rechtelijke tussenkomst – afdwingbaar zijn. Het is dus niet nodig om voor de rechter nakoming van de niet-nageleefde afspraken te vorderen.

Doordat het convenant nu een executoriale titel heeft, is het mogelijk om bijvoorbeeld betaling van onbetaalde alimentatie af te dwingen. Hiertoe kan het LBIO , een incassobureau of deurwaarder worden ingeschakeld. Er kan dan beslag gelegd worden op het loon of de bankrekeningen van de  betalingsplichtige.

Niet-financiële afspraken

Als het niet gaat om het niet-nakomen van financiële afspraken, wordt het lastiger om de ander aan de gemaakte afspraken te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een ex-partner zich niet houdt aan de vastgestelde omgangsregeling. Dan zal de rechter alsnog ingeschakeld moeten worden. De rechter kijkt dan of het noodzakelijk is de omgangsregeling af te dwingen. Hij kan bovendien een dwangsom opleggen aan de weigerende ex-partner. Ook kan het voorkomen dat twee ex-partners hebben afgesproken de echtelijke woning te koop te zetten, maar dat één van hen later besluit niet mee te werken aan de verkoop en levering. Ook dan staat de weg naar de rechter open. De rechter kan vervangende toestemming verlenen voor het uitvoeren van bepaalde handelingen of de eerder genoemde dwangsom opleggen.

Geen convenant

Het is ook mogelijk om te scheiden zonder een convenant. Ex-partners maken dan onderling afspraken over de gevolgen van hun scheiding. Dit kan zelfs zonder tussenkomst van een advocaat of notaris. Er wordt dan gesproken van een onderhandse akte. Zo’n akte heeft geen executoriale titel, waardoor de afspraken dus niet rechtens afdwingbaar zijn. Een ex-partner zal de gang naar de rechter moeten bewandelen alvorens hij de afspraken kan afdwingen. Er moet dus een extra stap genomen worden. Op het moment dat de rechter ervoor zorgt dat de afspraken een executoriale titel verkrijgen, zijn de afspraken direct afdwingbaar en geldt bovenstaande ook voor afspraken die niet zijn vastgelegd in een convenant.

Vastleggen

Afspraken zijn afspraken. Als een ex-partner zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, is het mogelijk naleving af te dwingen. Daartoe verdient aanbeveling om alle afspraken rondom de echtscheiding vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. De afspraken staan dan zwart op wit vast. Zo is het duidelijk wat er is afgesproken en kunnen er stappen worden ondernomen.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che