Onbetaalde alimentatie

Het bedrag te hoog vinden, geldproblemen, betaling onnodig vinden: allemaal mogelijke redenen voor de alimentatieplichtige om de alimentatie niet te betalen. Dit zijn echter geen geldige redenen. Alimentatie moet gewoon betaald worden. Maar wat nou als de alimentatieplichtige toch in gebreke blijft en de achterstand steeds groter wordt? 

Overleg

Dat de ex-partner de alimentatie niet betaalt, kan berusten op een misverstand. Het is dus van belang om eerst contact op te nemen met de ex-partner om samen tot een oplossing te komen.

Soms is overleg echter niet mogelijk. Gelukkig is er een aantal alternatieven voorhanden. Zo kan de alimentatiegerechtigde het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (vanaf nu: LBIO), een deurwaarder of een advocaat inschakelen.  Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat het alimentatiebedrag niet altijd (volledig) geïnd zal kunnen worden.

LBIO

Het LBIO is een organisatie die kosteloos kan worden ingeschakeld om de onbetaalde alimentatie te innen. Eerst zal het bureau proberen te bemiddelen. Als dit niet succesvol is, start het LBIO een incassoprocedure. Voor deze procedure dient de alimentatieplichtige een vergoeding te betalen.

Het LBIO kan niet altijd worden ingeschakeld. Om een geslaagd beroep te doen op het LBIO moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:

  • De hoogte van de alimentatieverplichting is door de rechtbank vastgesteld;
  • Er is een betalingsachterstand van ten minste één maand;
  • De achterstand bedraagt minimaal € 10;
  • De achterstand is maximaal zes maanden oud;
  • De betalingsplichtige is bekend met het bankrekeningnummer waarop de alimentatie moet worden overgemaakt.

Als wordt voldaan aan alle eisen, kan de alimentatiegerechtigde via de site van het LBIO online een aanvraag doen. Hierbij moet een formulier worden ingevuld en de volledige originele echtscheidingsbeschikking worden opgestuurd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal het LBIO overgaan tot inning.

Deurwaarder

Niet elke situatie voldoet aan bovengenoemde eisen. Ook kan het voorkomen dat de betalingsgerechtigde geen gebruik wil maken van de diensten van het LBIO. Als dat het geval is, kan de betalingsgerechtigde een deurwaarder inschakelen. Ook dit kan niet altijd, er moet namelijk sprake zijn van een executoriale titel. Deze titel kan bestaan uit een rechterlijk vonnis of een door de notaris bekrachtigde overeenkomst waarin de alimentatie is vastgelegd. Als er een executoriale titel is, kan de deurwaarder de achterstallige alimentatie innen.

Advocaat

Op het moment dat de alimentatieafspraken niet zijn vastgelegd in een convenant of beschikking, is het niet mogelijk om het LBIO of een deurwaarder in te schakelen. Er is dan een advocaat nodig. De advocaat zal proberen om alsnog een alimentatieverplichting tot stand te laten komen via de rechter. 

Goede afspraken

Als alimentatie niet wordt betaald, kunnen er betalingsproblemen ontstaan. Er komen minder inkomsten binnen, terwijl de rekeningen wel betaald moeten worden. Het is dan ook van belang om alle afspraken rondom alimentatie goed te regelen.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che