Overig

Gezamenlijke bankrekening

Wanneer je samen met je ex een gezamenlijke bankrekening hebt, kun je drie dingen doen:

1. Een van beiden zet de rekening op zijn of haar naam voort
2. Jullie zeggen allebei de rekening op. Het saldo verdeel je direct (bij een debetsaldo blijven jullie allebei aansprakelijk)
3.  Jullie zetten de gezamenlijke rekening voort, bijvoorbeeld om gezamenlijke kosten mee te betalen

Om (nog meer) ruzie te voorkomen, is het verstandig om tegoeden van een gezamenlijke bankrekening zo snel mogelijk te verdelen.

Om de kosten van de opvoeding van eventuele kinderen te betalen, wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van een gezamenlijke kinderrekening. Je kunt denken aan kosten voor school, eten, drinken, kleding, sport, hobby’s en dergelijke. 

Lidmaatschappen/gezinsabonnementen

Als je (mede) door een scheiding voorzichtiger wilt zijn met je uitgaven, of hier zelfs werk van moet maken, dan is het goed om kritisch te kijken naar je lidmaatschappen of (gezins)abonnementen. Van sommige kun je misschien af. Lang niet iedere club, sportvereniging of krant gaat hier zonder slag of stoot mee akkoord, en ze hanteren over het algemeen een bepaalde opzegtermijn. Het is daarom van belang dit goed te overleggen. De abonnementsverstrekker (die schuldeiser kan worden als jij niet betaalt) zal niet staan te springen om een incassobureau in te schakelen, maar dat betekent niet dat jij geen post meer hoeft te openen en alles op zijn beloop kunt laten. Blijf in gesprek met de abonnementsverstrekker, dan is er meer mogelijk dan wanneer je al het contact afhoudt. Probeer bijvoorbeeld in goed overleg een betalingsregeling te treffen. In het ergste geval, wanneer je een schuld hebt opgebouwd die je niet meer kunt betalen, kun je via de sociale dienst of een Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) een afspraak maken bij een schuldhulpverlener.

Herinrichtingskosten

Na de verdeling kan blijken dat jij meer waardevolle spullen uit de inboedel hebt gekregen dan je partner – of andersom. Daarvoor kun je samen een afkoopbedrag afspreken. Dat afkoopbedrag mag je zien als herinrichtingskosten. Wanneer er te weinig geld is voor zo’n afkoopbedrag, mag degene die alimentatie moet betalen en die te weinig waardevolle spullen heeft gekregen, gedurende een afgesproken periode minder alimentatie betalen. 

Verzekeringen

Verzekeringen kunnen een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Bij de boedelverdeling tijdens een echtscheiding moet je samen ook de verzekeringen verdelen of aanpassen. Om enige orde aan te brengen in de ingewikkelde wereld van verzekeringspolissen, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

Welke verzekeringspolissen hebben een waarde?

Hiervoor kun je zelf jullie verzekeringen waar een waarde aan is gekoppeld op een rij zetten. De waarde is opgebouwd gedurende de looptijd van de verzekering. Denk aan een levensverzekering, lijfrentepolis of kapitaalverzekering.

Welke verzekeringspolissen moeten gewijzigd worden?

Naast verzekeringen die geld waard zijn, zijn er verzekeringen die je bij een scheiding moet wijzigen. Bijvoorbeeld: als je een caravan hebt verzekerd, en jullie willen de caravan beide niet in bezit houden, dan moet die verzekering stopgezet worden. Schadeverzekeringen (zoals de opstal-, woonhuis- en inboedelverzekering hebben geen afkoopwaarde, maar je moet wel met je ex-partner kiezen wie de verzekeringspolissen overneemt. Diegene krijgt daarmee de rechten en plichten die bij de verzekering horen automatisch in handen. 

Wat betreft de no-claim korting voor je auto (minder premie betalen naarmate je meer jaren schadevrij rijdt): overleg met je verzekeringsmaatschappij of je hetzelfde no-claim percentage kunt behouden.

Welke nieuwe verzekeringen moet ik afsluiten?

Rondom een scheiding is het verstandig te checken hoe je precies bent verzekerd. Sommige daarvan moet je altijd in orde hebben, zoals de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Zo kan het zijn dat je verzekerd bent via de werkgever van je ex. Dat zou betekenen dat je na de scheiding een eigen verzekering moet afsluiten.

Belastingdienst

Voor de Belastingdienst ben je gescheiden als je niet meer bij elkaar woont. Tot die tijd zag de Belastingdienst jullie als ‘fiscale partners’. Of je officieel gescheiden bent, is van ondergeschikt belang. Ben je gescheiden, dan is er geen sprake meer van gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten. De Belastingdienst verwacht nu twee belastingaangiftes: van jou en van je ex. Hoewel: in sommige gevallen is het voordeliger om nog fiscale partners te blijven. Je financieel adviseur kan je daar alles over vertellen.

Aftrekposten

In het algemeen geldt de regel: kosten die je maakt voor het verkrijgen van een inkomen, zijn aftrekbaar van de belasting. Maar hoe zit het precies met (niet-) aftrekbare kosten?

Aftrekbare kosten

  • Kinderalimentatie (als je kind niet in eigen onderhoud kan voorzien)
  • Kosten die je als alimentatie-ontvanger maakt voor het verkrijgen, verhogen of behouden van alimentatie (proceskosten, juridische hulp of kosten voor de incasso)
  • Het betalen van partneralimentatie (moet zijn vastgelegd in echtscheidingsconvenant of door de rechter zijn bepaald)

Niet aftrekbare kosten

  • Kosten van de echtscheidingsprocedure zelf
  • Kosten verbonden aan het betalen of herzien van de alimentatieplicht
  • Eventuele kosten die gemaakt worden om je tegen de alimentatieplicht te verweren
  • Partneralimentatie (wordt gezien als inkomen)
  • Kosten die je maakt om kinderalimentatie te verkrijgen

Heffingskortingen

Een echtscheiding heeft gevolgen voor je heffingskortingen. Je krijgt na je scheiding onder andere te maken met de algemene heffingskorting, de alleenstaande-ouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Een fiscaal deskundige kan je aan de hand van jouw situatie hier alles over vertellen. 

Huurwoning

De huur die wordt betaald door degene die niet in het huurhuis blijft wonen, mag je voor de Belastingdienst scharen onder ‘betaalde alimentatie’. Degene die in het huurhuis woont, moet deze inkomsten als ‘ontvangen partneralimentatie’ aangeven.

Koopwoning

Als jouw ex in het huis blijft wonen, dan kan je huis voor de Belastingdienst nog twee jaar als ‘jouw huis’ worden aangemerkt. Je geeft hiervoor het ‘eigenwoningforfait’ aan (een fictief inkomen dat je moet optellen bij je inkomen; op internet kun je dit bedrag berekenen) en vervolgens trek je de totale rente en de kosten van de hypotheek er vanaf. Het eigenwoningforfait kan daarna als betaalde alimentatie worden afgetrokken. Je ex moet dit bedrag als ‘ontvangen alimentatie’ aangeven. 

Voorlopige aanslag

De officiële scheidingsdatum is voor de Belastingdienst belangrijk. Als je voor 1 juli bent gescheiden, dan moet je eventuele kortingen die je dat jaar hebt ontvangen, terugbetalen. Ben je na 30 juni gescheiden, dan vervallen eventuele kortingen pas vanaf het eerstvolgende jaar.

veelgestelde vragen

Welke nieuwe verzekeringen moet ik afsluiten?

Rondom een scheiding is het verstandig te checken hoe je precies bent verzekerd. Sommige daarvan moet je altijd in orde hebben, zoals de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Zo kan het zijn dat je verzekerd bent via de werkgever van je ex. Dat zou betekenen dat je na de scheiding een eigen verzekering moet afsluiten.

tips

tip 1 | Kinderrekening

Om de kosten van de opvoeding van eventuele kinderen te betalen, wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van een gezamenlijke kinderrekening. Je kunt denken aan kosten voor school, eten, drinken, kleding, sport, hobby’s en dergelijke.

tip 2 | Belastingdienst

In sommige gevallen is het voordeliger om nog fiscale partners te blijven. Je financieel adviseur kan je daar alles over vertellen.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che