Schoolkeuze

Als een ouder eenhoofdig gezag heeft, kan hij zelfstandig kiezen naar welke school het kind zal gaan. Na een echtscheiding zijn de ouders echter meestal gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Zij hebben daarbij gelijke rechten en plichten. Dit betekent dat ouders samen keuzes moeten maken in de opvoeding. Dit geldt o.a. voor keuzes omtrent de woning, medische behandelingen, verhuizingen en vakanties van het kind. Ook de schoolkeuze is een keuze die niet eenzijdig gemaakt kan worden. Dit wordt vaak opgenomen in het ouderschapsplan.

Vervangende toestemming schoolinschrijving

Het is van belang dat ouders er samen uitkomen. Doordat zij gezamenlijk gezag hebben, is immers de toestemming van beide ouders voor de inschrijving op een school vereist. Ontbreekt toestemming van één van de ouders, dan heeft dit tot gevolg dat het kind niet staat ingeschreven en dus niet naar school kan. Dit zou een probleem zijn. De wet kent echter een oplossing: als ouders er echt niet samen uitkomen, kan een ouder ervoor kiezen om voor de rechter te verzoeken om vervangende toestemming.

Belangen

De rechter kijkt welke schoolkeuze hij in het belang van het kind het meest wenselijk vindt. Het belang van het kind staat dus in principe voorop. De rechter houdt echter rekening met alle omstandigheden van het geval, wat kan betekenen dat andere belangen toch zwaarder wegen. Factoren die bij de afweging een rol spelen, zijn onder andere de reisafstand tussen de school en het verblijfadres, de cognitieve en educatieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het emotioneel welbevinden en wat het kind zelf wil.

De verzoekende ouder kan voor de rechter argumenten aanvoeren waaruit blijkt dat de vervangende toestemming moet worden verleend. Een voorbeeld van zo’n argument is dat de school in kwestie het beste bij het kind past. De ouder die weigert toestemming te verlenen dient juist te onderbouwen waarom de school niet geschikt is. De locatie van de school zou bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het contact tussen het kind en de ouder.

De rechter weegt alle betrokken belangen af. Als hij van mening is dat het verzoek om vervangende toestemming toegewezen moet worden, verleent hij de toestemming. De verzoekende ouder kan dan het kind inschrijven op de school die zijn voorkeur geniet en waarvoor de toestemming verleend is.

Gevoelskwestie

De schoolkeuze is vaak een gevoelskwestie. Het is dan ook van belang dat ouders samen een keuze proberen te maken. De gang naar de rechter is immers altijd een laatste redmiddel.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che