Woningkwesties

Tijdens de echtscheidingsprocedure worden heel veel afspraken gemaakt. Zo ook over de woning, misschien wel het grootste bezit dat twee ex-partners samen hadden. De ex-partners hebben ervoor gekozen de ander uit te kopen, de woning te verkopen of onverdeeld te laten. Deze afspraken vormen een basis om in de toekomst op voort te bouwen. Maar wat gebeurt er nadat de afspraken zijn gemaakt?

Noodoplossing

Als de woning wordt overgenomen door één van de eigenaren of wordt verkocht aan een derde, zal er nieuwe woonruimte gevonden moeten worden door de vertrekkende ex-partner(s).

Soms kan nieuwe woonruimte niet meteen gevonden worden. Het is dan een optie om gedurende een bepaalde periode bij familie of vrienden te verblijven of een vakantiewoning te huren. Het gaat hierbij echter slechts om een tijdelijke oplossing. Immers, het verdient de voorkeur dat beide ex-partners – op termijn – een eigen woning hebben. Dit is vooral het geval als er kinderen in het spel zijn.

Financiering

Als er een nieuwe woning is uitgezocht, zal deze natuurlijk ook gefinancierd moeten worden. Maar hoe is dit mogelijk? Eerst werden de woonlasten door twee personen gedragen, maar nu moet iemand zelf alle kosten voldoen. Dat is niet altijd zonder meer mogelijk. Er zal dan ook in de meeste gevallen een nieuwe hypotheeklening afgesloten moeten worden.

Niet de gehele woning hoeft gefinancierd te worden door middel van een hypothecaire geldlening. Soms is er namelijk ook sprake van overwaarde. We spreken van overwaarde als de waarde van het huis hoger is dan de waarde van de hypotheeklening. Beide ex-partners hebben recht op de helft van de overwaarde. Zij kunnen dat bedrag aanwenden om een nieuwe woning te financieren.

Huurwoning en urgentieverklaring

Ook is het mogelijk om een woning te huren. Als de woningzoekende minderjarige kinderen heeft én voor hen zorgt, verdient het aanbeveling om een urgentieverklaring aan te vragen bij de gemeente. Met zo’n verklaring krijgt de vertrekkende ex-partner voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning. Er zijn strenge voorwaarden verbonden aan urgentie. Deze voorwaarden staan vaak vermeld op de site van de desbetreffende gemeente.

Woonplaats

Als de ex-partners samen kinderen hebben, ligt het voor de hand om niet al te ver uit elkaar te gaan wonen. Als de ouders ver uit elkaar gaan wonen, kan dit de omgangsregeling namelijk belemmeren. De kinderen kunnen dan bijvoorbeeld moeilijker van woning A naar woning B reizen. De reistijd zal dan veel langer worden. Dit kost veel tijd voor de ouders die vaak heen en weer moeten rijden bij het brengen en ophalen, maar kan vooral lastig worden als de kinderen ouder zijn en zelf reizen.

Ook moet de woningzoekende rekening houden met het feit dat de ouder bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben, niet zomaar (overal naartoe) mag verhuizen. Voor een verhuizing is namelijk toestemming van de andere ouder vereist. Zonder toestemming kan de verhuizing geen doorgang vinden. In het ergste geval dient dan de rechter ingeschakeld te worden. Blijf dus, indien mogelijk, overleggen met je ex-partner over  de toekomstige woonplaats en woning.

Goed uitzoeken

Ook na de scheiding moet er van alles geregeld worden. Bij het zoeken van nieuwe woonruimte is het van belang om goed te onderzoeken welke mogelijkheden er (financieel gezien) zijn. Er staan immers grote bedragen en belangen op het spel.

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che