Algemene informatie

Mijn partner wil scheiden, ik niet

'Waarom?' 'Waar heb ik dat aan te danken?' 'Zo slecht hebben we het toch niet?' Als je partner je overvalt met de wens te gaan scheiden, stort je wereld in. Je had het niet zien aankomen.

Voordat je verder kunt, zul je de realiteit onder ogen moeten zien. Vervolgens ga je met je partner om tafel om te achterhalen waarom en hoe het zo ver is gekomen. Je eigen bijdrage en de schuldvraag spelen daarin een rol. Professionele begeleiding kan jullie helpen op een constructieve manier met elkaar te praten.


Het is niet waar

Als je wordt overvallen doordat je partner serieus over een scheiding begint, kun je totaal overrompeld zijn. Natuurlijk heb je wel gemerkt dat het niet goed gaat tussen jullie, maar dat het voor je partner zo erg geworden is, had je niet verwacht.

Een natuurlijke eerste reactie is ontkenning. Je stelt simpelweg dat het niet waar is. 'Je meent het niet', 'Je bent jezelf niet', 'Als je goed uitgerust bent, denk je er anders over'. Je hoopt misschien dat de wens om te scheiden vanzelf overgaat, als je er maar niet op in gaat. Je kunt ook het probleem ontkennen. 'Zo slecht hebben we het toch niet?' 'Het valt wel mee.'

Ontkenning is een normale en logische reactie. Het is eigenlijk een vorm van rouw. Rouw wordt vaak verdeeld in verschillende fasen, waarvan ontkenning de eerste is. De ontkenning geeft je uitstel om je voor te bereiden op de emoties die nog komen. Maar je partner heeft dit moeilijke onderwerp niet zomaar op tafel gelegd. Op een gegeven moment zul je de realiteit onder ogen moeten zien.
 

Luister naar het waarom

Het is belangrijk om te begrijpen waarom je partner deze beslissing heeft genomen. Begrip over het 'waarom' is een essentieel onderdeel van een scheiding en de verwerking daarvan. Spreek je partner er daarom op aan als je nog niet helder hebt wat de motieven zijn.

Probeer open te staan voor het verhaal van je partner. Het is logisch dat je in eerste instantie vooral in de verdediging zult schieten. Maar uiteindelijk is het in je eigen belang om echt naar je partner te luisteren. Erken de gevoelens van je partner. Daarvoor hoef je het niet met elkaar eens te zijn!

Hoe pijnlijk ook, kijk ook naar je eigen bijdrage. Bespreek samen hoe jullie relatie is verlopen en waar de verwijdering tussen jullie is ontstaan. Op welke manier hebben jullie beiden bijgedragen aan de problemen? Begrijpen waarom je relatie geen stand heeft kunnen houden, zal je helpen je verdriet te verwerken. Na de scheiding zul je niet snel zo'n gesprek hebben.
 

Vermijd de schuldvraag

Wanneer de scheiding niet jouw keus is, is het gemakkelijk je slachtoffer te voelen. De schok van het besluit en de ontkenningsfase van de rouw geven je het gevoel dat de scheiding je overkomt. Direct daarna komt de woede. 'Hoe durf je me dit aan te doen!'

De slachtofferrol is aanvankelijk wel prettig. Je hoeft nog even niet aan het werk, je neemt de tijd om te rouwen en je verdriet en boosheid te voelen. Maar je zit ook in een afhankelijke positie. Dit is jou door je partner aangedaan, dus die moet het ook oplossen. Om de scheiding door te komen is het nodig dat je op eigen benen gaat staan en een gelijkwaardige deelnemer in het proces wordt: dat je je eigen emoties onder woorden brengt en je open stelt voor de ander.

Hoe verleidelijk het ook is de ander de schuld te geven van de scheiding, uiteindelijk bereik je er niets mee. De kans is groot dat je partner juist jou de schuld geeft. Voor je het weet kom je in een welles-nietes spel terecht, waardoor de spanning oploopt en het heel moeilijk wordt tot afspraken te komen. Verwijten maken je op de lange duur bitter en daar heb je bij het verwerken van de scheiding last van.
 

Professionele hulp

Als je te horen krijgt dat je partner wil scheiden, stort je wereld in. Het is belangrijk om te luisteren naar de motieven van je partner, je eigen bijdrage te onderzoeken en over de schuldvraag heen te komen. Daarvoor zul je met je partner moeten praten.

De communicatie tussen jullie kan echter heel stroef zijn. Het liep al niet lekker en hierdoor zijn er bij jullie zo veel emoties, dat het goed kan zijn professionele hulp te zoeken voor de gesprekken. Je kunt denken aan relatietherapie of een echtscheidingsbemiddelaar.

Relatietherapie kan in veel gevallen helpen om communicatieve, emotionele en seksuele problemen te bespreken. Tijdens de therapie wordt niet gesproken over 'goed' of 'fout' en er zal geen schuldige worden aangewezen. De therapeut leert jullie naar elkaar te luisteren en open te staan voor de gevoelens en gedachten van de ander.

Veel problemen kunnen overwonnen worden, als je ze samen onderkent en beide oprecht bereid bent eraan te werken. Mogelijk kan jullie huwelijk dan zelfs gered worden. Maar als je partner echt niet meer aan de relatie wil werken, zal de relatietherapie geen uitweg voor de scheiding geven. Het kan jullie wel helpen om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen en een basis te leggen voor jullie contact na de scheiding.

Wanneer jullie een mediator of scheidingsbemiddelaar in de arm nemen, zal deze vaak beginnen met het bespreken van de reden voor de scheiding, om er zeker van te zijn dat jullie allebei begrijpen waarom jullie of één van jullie tot deze beslissing is gekomen.

Soms zijn de gesprekken met de mediator zo verduidelijkend, dat jullie bij nader inzien niet willen scheiden. Als jullie het eens zijn over de beslissing niet te willen scheiden, kunnen jullie de procedure stoppen. De advocaat zal het verzoekschrift tot echtscheiding niet indienen.

Hulp nodig? Klik op een van de logo’s onderaan deze pagina.

Lees meer over mediation

Veelgestelde vragen

Kan ik de scheiding tegen houden?

Nee. Je partner kan de scheiding ook alleen aanvragen. De advocaat dient een 'verzoekschrift tot echtscheiding' in bij de rechtbank. Dit verzoekschrift wordt vervolgens door een deurwaarder bij jou afgeleverd. Jij kunt een eigen advocaat nemen en een verweerschrift indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal de zaak mondeling behandelen. Jullie advocaten zullen het woord voeren, maar jullie kunnen aanwezig zijn. De rechter zal de scheiding nooit tegenhouden. Wanneer je partner een scheiding aanvraagt wordt dat gezien als 'duurzame ontwrichting' van het huwelijk. De rechter zal wel beslissingen nemen over afspraken die jullie moeten maken m.b.t. financiën, wonen en kinderen.

Als jullie ieder een eigen advocaat hebben, is de kans groot dat de scheiding een 'vechtscheiding' wordt. In plaats van te overleggen kan er een sfeer van 'het onderste uit de kan halen' en 'iemand een hak zetten' ontstaan. Hierdoor wordt de scheidingsprocedure vertraagd en gecompliceerd. Voor jullie beider verwerking en zeker die van de kinderen kan een 'vechtscheiding' beter voorkomen worden.

Tijdens de procedure kun je echter alsnog besluiten het anders te willen aanpakken. De procedure wordt dan opgeschort, terwijl jullie aan een mediationtraject beginnen.
 

Kan ik relatietherapie afdwingen?

Nee. Je kunt je partner nergens toe dwingen. Wel kun je voorstellen de problemen die tot de scheiding hebben geleid samen te bespreken onder begeleiding van een professionele derde.

Veel problemen kunnen overwonnen worden, als je ze samen onderkent en beide oprecht bereid bent eraan te werken. Mogelijk kan jullie huwelijk dan zelfs gered worden. Maar als je partner echt niet meer aan de relatie wil werken, zal de relatietherapie geen uitweg voor de scheiding geven. Het kan jullie wel helpen om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen en een basis te leggen voor jullie contact na de scheiding.

Tips

Uit je gevoelens

Als je te horen krijgt dat je partner wil scheiden, kom je in een emotionele achtbaan. Ontkenning, woede, vernedering, schuld, schaamte, afwijzing, teleurstelling: allerlei emoties beheersen je gelijktijdig en na elkaar. Een vermoeiende en verwarrende tijd.

Neem de tijd om je emoties met aandacht te ervaren. Ze zijn er niet voor niets, je hebt ze nodig om dit te kunnen verwerken. Emoties die worden weggestopt kunnen zich uiten in lichamelijke of psychische klachten.

Je kunt het ervaren van je gevoel ook versterken door bepaalde handelingen. Gooi oude borden kapot als je boos bent. Zing mee met hartverscheurende liedjes als je verdrietig bent. Zeg het hardop voor je uit als je het niet kunt geloven.
 

Stap uit de slachtofferrol

De slachtofferrol heeft prettige kanten. Je hoeft niet aan het werk, maar hebt alle ruimte om te rouwen en je verdriet en boosheid te voelen. Maar je zit ook in een afhankelijke positie. Jouw partner heeft je dit aangedaan, dus die moet het ook maar oplossen. Zo kom je in een afwachtende houding terecht, waar het gevaar van verongelijktheid dreigt.

Om de scheiding door te komen is het nodig dat je op eigen benen gaat staan en een gelijkwaardige deelnemer in het proces wordt. Breng je eigen emoties onder woorden, stel je open voor de motieven en gedachten van de ander, erken je eigen bijdrage aan de verwijdering.

Kijk voor aanbieders van relatietherapie naar de initiatiefnemers van deze website, onderaan deze pagina.

Lees meer

Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede