Algemene informatie

Ernstige redenen: Geweld/verslaving/schulden

Niemand gaat scheiden omdat hij of zij dat leuk vindt, maar toch kan de ernst van de reden voor de scheiding verschillen. In twintig procent van alle scheidingen speelt fysiek geweld een rol. Ook verslavingen en schulden kunnen voor grote problemen zorgen.

Wanneer je partner geweld gebruikt tegen de kinderen wil je niet dat er een gewone omgangsregeling komt. Je kunt dit bij de rechter aan vechten.
 

Ernstige redenen om weg te gaan

Er kunnen ernstige redenen zijn om een scheiding te overwegen. Redenen waarbij het huwelijk een onveilige plaats is geworden voor jou of je kinderen. Bijvoorbeeld

 • ­Als je wordt geslagen of als er ander fysiek geweld is
 • ­Als je wordt vernederd
 • ­Als je kinderen worden geslagen
 • ­Als je partner verslaafd is
 • ­Als er ernstige financiële zorgen zijn, veroorzaakt door je partner

In deze gevallen ligt de beslissing om te scheiden waarschijnlijk helemaal op jouw bord. Het is een moeilijke en eenzame weg die je bent gegaan. Over het algemeen blijken veel slachtoffers van geweld, verslaving of schulden zich te schamen, waardoor ze blijven zwijgen. Probeer door je schaamte en angst heen te breken. Het is goed om voor jezelf of je kinderen op te komen!
 

Fysiek geweld

In twintig procent van alle scheidingen blijkt er sprake te zijn van geweld. Het is belangrijk om je te realiseren dat fysiek geweld nooit in een relatie thuis hoort. Wanneer je partner wel fysiek geweld gebruikt, is dat een goede reden hulp te zoeken.

Hoewel je partner je misschien belooft dat het niet weer zal gebeuren, leert de praktijk dat je daar niet van op aan kunt. Meestal is intensieve therapie nodig om huiselijk geweld te doorbreken. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft een website met veel informatie en een hulplijn die je anoniem kunt bellen om je verhaal te doen en advies te krijgen.

Ga naar het Steunpunt Huiselijk Geweld.
 

Verslaving

Wanneer een van de partners verslaafd is, zet dit de relatie enorm onder druk. Een verslaving aan alcohol of drugs kan ook fysiek geweld met zich mee brengen. Een seksverslaving beïnvloedt niet alleen jullie seksuele relatie, maar jullie hele samenzijn. Gokverslavingen brengen vaak ook grote financiële problemen met zich mee. De laatste jaren spelen ook gameverslavingen een rol.

Wanneer je partner verslaafd is, is jullie huwelijk in gevaar. Confronteer je partner met zijn of haar gedrag en probeer in therapie te gaan. Met goede hulpverlening zijn veel verslavingen te overwinnen.
 

Grote schulden

Wanneer er grote financiële zorgen zijn, lopen de spanningen in een huwelijk op en ligt een scheiding op de loer. Zoek professionele hulp om jullie te helpen de schulden te bedwingen.

Wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, worden jullie schulden in twee gelijke delen verdeeld bij een scheiding. Als je partner onredelijke schulden aangaat en hierin niet valt te corrigeren, is het daarom verstandig niet lang met een scheiding te wachten, zodat jouw schulden niet nog groter worden.

Als je religieuze bezwaren hebt tegen een scheiding, kun je een scheiding van tafel en bed overwegen. Financieel en in de praktijk worden jullie levens dan gescheiden, terwijl je voor de wet wel getrouwd blijft.
 

Omgangsregeling als er sprake is van geweld

Als binnen een huwelijk een kind wordt geboren, krijgen beide ouders vanzelf ouderlijk gezag. In principe blijft dit gezag ook na de scheiding voor beide ouders gelden. Hiervan kan alleen worden afgeweken als er een onaanvaardbaar risico voor het kind wordt geconstateerd.

Als je gelooft dat er redenen zijn om je partner het ouderlijk gezag te ontzeggen, moet je advocaat dit aangeven bij de rechter. De rechter zal een uitspraak doen over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling. De rechter heeft hiervoor wel bewijzen nodig en zal zich bijvoorbeeld baseren op een rapport van jeugdzorg.

Ook als een ouder ongeschikt wordt geacht voor het ouderlijk gezag, heeft hij of zij vaak wel recht op een omgangsregeling. Als jeugdzorg ook twijfelt over de veiligheid daarvan, kan worden verzocht om begeleide omgang.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht als er sprake is van huiselijk geweld?

Een landelijke en anonieme stichting is Steunpunt Huiselijk Geweld. Je kunt op de website veel informatie vinden en op een forum in contact komen met andere slachtoffers. Ook kun je anoniem de hulplijn bellen om je verhaal te doen, advies te krijgen en vragen te stellen.

Ga naar het Steunpunt Huiselijk Geweld.
 

Moet ik voor de kinderen bij mijn partner blijven?

Nee. Een gewelddadige thuissituatie is slechter dan een gescheiden gezinssituatie.

Over het algemeen geldt dat een scheiding niet gunstig is voor het welzijn voor kinderen. Een gezinssituatie waarin geweld een plaats heeft, is echter nog veel slechter voor kinderen. Ook als het geweld niet op hen gericht is. Kinderen die er getuige van zijn dat hun moeder wordt geslagen, mishandeld en vernederd lopen daardoor traumatische ervaringen op.
 

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Bij een scheiding van tafel en bed gaan jullie wel gescheiden leven, maar blijven jullie voor de wet getrouwd. Het gaat om een langdurige situatie met een juridische basis.

De procedure voor een scheiding van tafel en bed is vrijwel gelijk aan die van een echtscheiding. Een advocaat moet het verzoek indienen bij de rechtbank en jullie moeten bindende afspraken maken over wonen, kinderen, alimentatie, geld en pensioen. Na de scheiding zijn jullie fiscaal onafhankelijke personen geworden, maar voor de wet blijven jullie wel getrouwd.

Je kunt hiervoor kiezen als je zeker bent dat jullie relatie niet meer te redden is, maar je religieuze bezwaren hebt tegen een echtscheiding. Je kunt na een scheiding van tafel en bed niet met een ander trouwen, omdat je nog steeds getrouwd bent.

Tips

Zoek hulp

Als je te maken hebt met een gewelddadige of verslaafde partner, heb je veel emoties te verduren. Veel slachtoffers schamen zich voor hun situatie en denken dat het hun eigen schuld is. Ze durven er niet over te spreken en hopen dat het voorbij zal gaan.

Maar verslavingen en geweld gaan niet vanzelf weg. Ze zijn verwoestend en onaanvaardbaar, huiselijk geweld is zelfs strafbaar. Je hebt het recht om voor jezelf (en je kinderen) op te komen. Daar kun je zelf beter van worden, maar dat kan ook je partner ten goede komen. Wanneer er professionele hulp wordt ingezet kan de situatie misschien veranderen.

Zoek hulp. Via een anoniems website of hulplijn bijvoorbeeld. Of zoek iemand in je omgeving die je vertrouwt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan je predikant of voorganger. Vaak kan hij kan je pastoraal begeleiden en door verwijzen naar hulpinstanties.

Lees meer

 

 • Steunpunt huiselijk geweld

  0900 126 26 26

 • Politie

  Huiselijk geweld
  0900-8844


Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Ernstige redenen: Geweld/verslaving/schulden

Niemand gaat scheiden omdat hij of zij dat leuk vindt, maar toch kan de ernst van de reden voor de scheiding verschillen. In twintig procent van alle scheidingen speelt fysiek geweld een rol. Ook verslavingen en schulden kunnen voor grote problemen zorgen.

Tijdens en na de scheiding kan fysiek geweld opkomen of ontsporen. Er kan sprake zijn van stalking, bedreiging en laster. Ook kan je partner informatie achter houden of weigeren alimentatie te betalen.
 

Financiële problemen

Wanneer jullie gaan scheiden, worden alle bezittingen en schulden gedeeld. Het is belangrijk om daarvoor een duidelijke lijst te maken van alles wat waarde heeft. Denk aan je woning, de inboedel, de auto en je bankrekening. Maar ook aan schulden en tegoeden bij verzekeringen, pensioen en uitkeringen.

Denk je dat je partner informatie achterhoudt en in feite meer vermogen heeft, dat hij of zij niet wil delen? Dan kun je voordat de boedel wordt verdeeld een beschrijving van het vermogen eisen. Als later blijkt dat er bedragen verzwegen zijn, vallen die volledig aan jou toe.

Ook na de scheiding kan je ex informatie achter houden, ofwel om onder de alimentatieverplichting uit te komen, ofwel om de alimentatie ten onrechte te blijven ontvangen. De rechter kan ook in deze gevallen inkomensgegevens eisen en een nieuwe uitspraak doen.

Wanneer je ex na de scheiding grote schulden blijft maken, is dat geen excuus om de alimentatie niet meer te betalen. De rechter kan de hoogte van de alimentatie bepalen of bevestigen. De betaling ervan kan door deurwaarders worden afgedwongen.

Lees meer over alimentatie.
 

Fysiek geweld

Ook tijdens en na de scheiding kan er sprake zijn van fysiek geweld. Wanneer er in het huwelijk sprake was van een partner die fysiek geweld gebruikte (meestal de man), dan kan dit ontsporen als de vrouw uit het huis weggaat. De scheiding wordt als een vernedering ervaren, waardoor het geweld toeneemt. Het kan daarom nodig zijn op een geheime locatie te verblijven.

Wanneer je ex-partner stalkt, dreigt of laster over je verspreidt, dan is dat een ernstige situatie. Je hebt misschien het idee dat je dat aan jezelf te danken hebt, door de scheiding in gang te zetten, maar er is geen excuus voor geweld. Zoek hulp, bijvoorbeeld via Steunpunt Huiselijk Geweld of via de politie.

Ga naar het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht als er sprake is van huiselijk geweld?

Een landelijke en anonieme stichting is Steunpunt Huiselijk Geweld. Je kunt op de website veel informatie vinden en op een forum in contact komen met andere slachtoffers. Ook kun je anoniem de hulplijn bellen om je verhaal te doen, advies te krijgen en vragen te stellen.

Ga naar het Steunpunt Huiselijk Geweld.
 

Moet ik voor de kinderen bij mijn partner blijven?

Nee. Een gewelddadige thuissituatie is slechter dan een gescheiden gezinssituatie.

Over het algemeen geldt dat een scheiding niet gunstig is voor het welzijn voor kinderen. Een gezinssituatie waarin geweld een plaats heeft, is echter nog veel slechter voor kinderen. Ook als het geweld niet op hen gericht is. Kinderen die er getuige van zijn dat hun moeder wordt geslagen, mishandeld en vernederd lopen daardoor traumatische ervaringen op.
 

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Bij een scheiding van tafel en bed gaan jullie wel gescheiden leven, maar blijven jullie voor de wet getrouwd. Het gaat om een langdurige situatie met een juridische basis.

De procedure voor een scheiding van tafel en bed is vrijwel gelijk aan die van een echtscheiding. Een advocaat moet het verzoek indienen bij de rechtbank en jullie moeten bindende afspraken maken over wonen, kinderen, alimentatie, geld en pensioen. Na de scheiding zijn jullie fiscaal onafhankelijke personen geworden, maar voor de wet blijven jullie wel getrouwd.

Je kunt hiervoor kiezen als je zeker bent dat jullie relatie niet meer te redden is, maar je religieuze bezwaren hebt tegen een echtscheiding. Je kunt na een scheiding van tafel en bed niet met een ander trouwen, omdat je nog steeds getrouwd bent.

Tips

Zoek hulp

Als je te maken hebt met een gewelddadige of verslaafde partner, heb je veel emoties te verduren. Veel slachtoffers schamen zich voor hun situatie en denken dat het hun eigen schuld is. Ze durven er niet over te spreken en hopen dat het voorbij zal gaan.

Maar verslavingen en geweld gaan niet vanzelf weg. Ze zijn verwoestend en onaanvaardbaar, huiselijk geweld is zelfs strafbaar. Je hebt het recht om voor jezelf (en je kinderen) op te komen. Daar kun je zelf beter van worden, maar dat kan ook je partner ten goede komen. Wanneer er professionele hulp wordt ingezet kan de situatie misschien veranderen.

Zoek hulp. Via een anoniems website of hulplijn bijvoorbeeld. Of zoek iemand in je omgeving die je vertrouwt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan je predikant of voorganger. Vaak kan hij kan je pastoraal begeleiden en door verwijzen naar hulpinstanties.

Lees meer

 

 • Steunpunt huiselijk geweld

  0900 126 26 26

 • Politie

  Huiselijk geweld
  0900-8844


Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Ernstige redenen: Geweld/verslaving/schulden

Niemand gaat scheiden omdat hij of zij dat leuk vindt, maar toch kan de ernst van de reden voor de scheiding verschillen. In twintig procent van alle scheidingen speelt fysiek geweld een rol. Ook verslavingen en schulden kunnen voor grote problemen zorgen.

Tijdens en na de scheiding kan fysiek geweld opkomen of ontsporen. Er kan sprake zijn van stalking, bedreiging en laster. Ook kan je partner informatie achter houden of weigeren alimentatie te betalen.
 

Financiële problemen

Wanneer jullie gaan scheiden, worden alle bezittingen en schulden gedeeld. Het is belangrijk om daarvoor een duidelijke lijst te maken van alles wat waarde heeft. Denk aan je woning, de inboedel, de auto en je bankrekening. Maar ook aan schulden en tegoeden bij verzekeringen, pensioen en uitkeringen.

Denk je dat je partner informatie achterhoudt en in feite meer vermogen heeft, dat hij of zij niet wil delen? Dan kun je voordat de boedel wordt verdeeld een beschrijving van het vermogen eisen. Als later blijkt dat er bedragen verzwegen zijn, vallen die volledig aan jou toe.

Ook na de scheiding kan je ex informatie achter houden, ofwel om onder de alimentatieverplichting uit te komen, ofwel om de alimentatie ten onrechte te blijven ontvangen. De rechter kan ook in deze gevallen inkomensgegevens eisen en een nieuwe uitspraak doen.

Wanneer je ex na de scheiding grote schulden blijft maken, is dat geen excuus om de alimentatie niet meer te betalen. De rechter kan de hoogte van de alimentatie bepalen of bevestigen. De betaling ervan kan door deurwaarders worden afgedwongen.

Lees meer over alimentatie.
 

Fysiek geweld

Ook tijdens en na de scheiding kan er sprake zijn van fysiek geweld. Wanneer er in het huwelijk sprake was van een partner die fysiek geweld gebruikte (meestal de man), dan kan dit ontsporen als de vrouw uit het huis weggaat. De scheiding wordt als een vernedering ervaren, waardoor het geweld toeneemt. Het kan daarom nodig zijn op een geheime locatie te verblijven.

Wanneer je ex-partner stalkt, dreigt of laster over je verspreidt, dan is dat een ernstige situatie. Je hebt misschien het idee dat je dat aan jezelf te danken hebt, door de scheiding in gang te zetten, maar er is geen excuus voor geweld. Zoek hulp, bijvoorbeeld via Steunpunt Huiselijk Geweld of via de politie.

Ga naar het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht als er sprake is van huiselijk geweld?

Een landelijke en anonieme stichting is Steunpunt Huiselijk Geweld. Je kunt op de website veel informatie vinden en op een forum in contact komen met andere slachtoffers. Ook kun je anoniem de hulplijn bellen om je verhaal te doen, advies te krijgen en vragen te stellen.

Ga naar het Steunpunt Huiselijk Geweld.
 

Tips

Zoek hulp

Als je te maken hebt met een gewelddadige of verslaafde partner, heb je veel emoties te verduren. Veel slachtoffers schamen zich voor hun situatie en denken dat het hun eigen schuld is. Ze durven er niet over te spreken en hopen dat het voorbij zal gaan.

Maar verslavingen en geweld gaan niet vanzelf weg. Ze zijn verwoestend en onaanvaardbaar, huiselijk geweld is zelfs strafbaar. Je hebt het recht om voor jezelf (en je kinderen) op te komen. Daar kun je zelf beter van worden, maar dat kan ook je partner ten goede komen. Wanneer er professionele hulp wordt ingezet kan de situatie misschien veranderen.

Zoek hulp. Via een anoniems website of hulplijn bijvoorbeeld. Of zoek iemand in je omgeving die je vertrouwt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan je predikant of voorganger. Vaak kan hij kan je pastoraal begeleiden en door verwijzen naar hulpinstanties.

Lees meer

 

 • Nieuw leven na een scheiding
  Bill Butterworth
  Uitgeverij Gideon, 2010.Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede