Algemene informatie

Ik ga scheiden, wat nu?

Als je gaat scheiden, komt er enorm veel op je af.

Voor je aan het daadwerkelijke proces kunt beginnen, moet je je besluit delen met je omgeving. Als je alleen tot de beslissing gekomen bent, zal dat in de eerste plaats je partner zijn. Daarna moeten jullie samen de kinderen inlichten. Daarna ook je ouders en naaste familie en vrienden.
 

Vertel het aan je partner

Als je alleen tot de conclusie bent gekomen, dat je wilt scheiden, komt onvermijdelijk het moment dat je dit aan je partner moet vertellen. Het gesprek waarin je dat doet, noemen we het meldingsgesprek. Dit zal een pijnlijk en emotioneel gesprek zijn. Geen twee stellen zijn hetzelfde, daarom zal het gesprek altijd een uniek en niet te vergelijken verloop hebben. Toch kunnen deze tips je helpen.

 • Vertel het persoonlijk, het liefst zonder andere aanwezigen.
 • Kies een rustig moment, waarop je de tijd hebt en niet weg hoeft.
 • Zeg: 'Ik wil van je scheiden' en niet 'Ik vind dat het niet goed gaat tussen ons'. Je partner heeft het nodig om dit letterlijk te horen.
 • Wees eerlijk over hoe vastbesloten je bent. Weet je zeker dat je een scheiding wilt? Geef dan geen ruimte voor 'misschien' en 'als'.
 • Vertel duidelijk waarom je wilt scheiden. Blijf bij jezelf en vertel jouw beweegredenen. Maak geen verwijten en geef geen persoonlijke kritiek. Je voert dit gesprek niet om je partner aan te vallen, maar om te vertellen dat je wilt scheiden.
 • Verwacht geen begrip. Voor jou is dit gesprek het resultaat van een lang denkproces. Voor je partner is dit nieuw. Geef hem/haar de tijd om de boodschap te verwerken.
 • Erken het verdriet van je partner. Jij hebt je eerste verdriet al doorworsteld om tot deze beslissing te komen. Je partner moet daar nu pas aan beginnen.

Deze tips zijn geen garantie dat het gesprek goed verloopt. De emoties kunnen hoog oplopen. Loop niet weg uit het gesprek en probeer begrip te hebben voor de emoties van je partner. Loopt je partner zelf weg, begin er dan later opnieuw aan. Maak ook dan geen verwijten.

Na het meldingsgesprek ben je niet klaar met deze stap. Realiseer je dat jij niet in één dag tot deze beslissing bent gekomen en geef je partner de tijd om op hetzelfde punt te komen. Het punt waarop hij/zij de scheiding accepteert. Dit kan een proces van weken zijn. Misschien zijn herhaalde gesprekken nodig en moet je steeds opnieuw je besluit uitleggen. Geef je partner de tijd, maar wees duidelijk over het definitieve karakter van je besluit. Spreek eventueel een termijn af waarna jullie samen verder gaan om de scheiding in gang te zetten.
 

Vertel het aan de kinderen

Hoe je het je kinderen vertelt en wanneer, lees je in scheiden als ouders.
 

Vertel het aan je naaste omgeving

Als je gaat scheiden, ben je heel kwetsbaar door alle emoties die opspelen. Misschien ben je heel boos en wil je iedereen erover vertellen. Maar het kan ook dat je je schaamt en het liefst voor iedereen geheim houdt wat er aan de hand is. Op een gegeven moment zullen de mensen er toch achter komen, maar er is geen reden om iedereen te vertellen over de details of je gevoel.

Kies een kleine groep mensen die je vertrouwt om je gedachten en gevoelens mee te delen. Wees voorbereid op goedbedoelde adviezen om je huwelijk te redden. Hoe heerlijk het ook kan zijn om je partner zwart te maken, pas op dat je je vrienden niet in een loyaliteitsconflict duwt. Als ze zich ongemakkelijk voelen, zullen zij misschien ook het contact met jou verbreken.

Kies ook voor je kinderen een paar mensen die voor hen belangrijk zijn en hen kunnen ondersteunen. Denk aan school, ouders van belangrijke vriendjes, jullie ouders.

Vertel het de dominee of voorganger. In de toekomst zullen jullie beide de steun van de gemeente hard nodig hebben.

Lees meer over omgaan met je omgeving

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een scheiding?

De juridische procedure (onderhandelen over de afspraken; indienen van het verzoek tot echtscheiding; uitspraak; handtekening; inschrijven in het burgerlijk register) duurt over het algemeen ongeveer een half jaar. Als jullie beide een advocaat nemen en in een 'vechtscheiding' terecht komen, kan de procedure veel langer duren. Daarna kunnen jullie ook nog in beroep gaan.

De emotionele verwerking van een scheiding werkt als een rouwproces. Bij de meeste mensen neemt dat zo'n twee tot drie jaar in beslag.
 

Zie ik mijn kinderen nog?

Wanneer in een huwelijk kinderen worden geboren, hebben beide ouders vanzelf ouderlijk gezag. Dit gezag blijft na de scheiding bestaan, tenzij er ernstige redenen zijn om iemand uit de ouderlijke macht te ontzetten: mishandeling, verwaarlozing, ernstig psychisch lijden.

Op grond van het ouderlijk gezag heeft elke ouder het recht en de plicht voor het kind te zorgen. Een omgangsregeling is daarvoor noodzakelijk. Er zijn allerlei varianten denkbaar: van eens in de twee weken een weekend tot een volledig gedeelde zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Ook als het ouderlijk gezag is ontnomen, blijft het recht op omgang bestaan. Hoe de omgangsregeling in zulke gevallen wordt ingevuld hangt af van de rechter.

Lees meer over het ouderschapsplan.
 

Word ik ooit weer gelukkig?

Het is moeilijk voor te stellen als je midden in een scheiding zit, dat er ooit een tijd komt dat je niet wordt overspoeld door je emoties. Het verwerken van de scheiding is een rouwproces waarin je afscheid moet nemen van je relatie, je verwachtingen en je toekomstbeeld en al je vertrouwde patronen en rituelen. Dat kan een beangstigende periode zijn.

Maar in dit proces van ontkenning, woede en verdriet kom je los van je huidige situatie en ontstaat er ruimte voor nieuwe perspectieven. De meeste mensen weten zich na verloop van twee jaar weet op te richten en een nieuw bestaan op te bouwen.

Lees meer over rouwverwerking

Tips

Neem de tijd

Een echtscheiding is een levensveranderende gebeurtenis. Er moeten enorm veel afspraken worden gemaakt, terwijl de emoties hoog kunnen oplopen. Neem daarom de tijd om je emoties de kans te geven iets te kalmeren.

Aan het begin van de verwerking van een verlies spelen ontkenning en woede een grote rol. Deze kunnen een effectieve manier om te onderhandelen over alle afspraken in de weg staan. Na verloop van tijd verandert de focus van 'Wie wil er scheiden en waarom?' in 'Hoe kunnen we de zaken goed regelen'. Dat is het beste moment om ook daadwerkelijk afspraken te maken.
 

Spreek gespreksmomenten af

Gesprekken over de scheiding zijn beladen met allerlei emoties die een goed gesprek bemoeilijken. Spreek momenten af waarop jullie met elkaar in gesprek gaan. Je hoeft dan niet ' bang' te zijn dat je door je partner wordt overvallen en ineens midden in een onderwerp zit waar je niet aan toe bent.

Bereid de gesprekken goed voor. Probeer onderscheid te maken tussen je emoties en je wensen. Over je gevoel kun je immers geen afspraken maken. Schrijf op wat jij wilt zeggen en oefen hard op. Verwoord je boodschap niet in verwijten, maar in verlangens.

>> Bekijk filmpjes over mediation.

Lees meer

Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Ik ga scheiden, wat nu?

Als je gaat scheiden, komt er enorm veel op je af.

Tijdens de scheiding doorloop je de stappen van de echtscheidingsprocedure. Er is veel te regelen: wonen, financiën, verdelen van de spullen, zorg voor de kinderen, juridische zaken. Het is belangrijk om ondanks alle emoties te komen tot afspraken waar jullie allebei mee verder kunnen. Mediation kan daarin een grote hulp zijn.

Scheiding in stappen

Het besluit is genomen en jullie zijn er samen aan toe om de scheiding in gang te zetten. Welke stappen moet je nemen?

 • Zoek een advocaat
 • Zoek een mediator die jullie helpt bij de onderhandelingen
 • Maak financiële afspraken
 • Maak afspraken over de kinderen
 • Dien een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank
 • Zet je handtekening

Een advocaat

Een scheiding is een juridische kwestie, die alleen door de rechter kan worden uitgesproken. Om te kunnen scheiden wordt een 'verzoekschrift tot echtscheiding' ingediend bij de rechtbank. Dit kan alleen door een advocaat gedaan worden.

De rechtbank hanteert daarbij het criterium dat er sprake moet zijn van een 'duurzame ontwrichting' van de relatie. Je hoeft hiervoor geen bewijzen te geven. De rechtbank spreekt geen oordeel uit over schuld. Het maakt niet uit 'door wie het komt'. Beide echtelieden worden gelijk behandeld.

Als jullie tot onderlinge afspraken kunnen komen, kun je een gemeenschappelijk verzoekschrift indienen en heb je maar één advocaat nodig. Als jullie er niet uitkomen, neem je allebei een eigen advocaat. De advocaten zullen dan namens jullie onderhandelen.

Lees meer over inzet van een advocaat

Mediator

Tijdens de scheiding moeten er enorm veel afspraken worden gemaakt over gevoelige zaken: hoe worden de spullen verdeeld, wie 'krijgt' het huis, waar wonen de kinderen. Door emoties als woede, gekwetstheid en jaloezie kan het moeilijk zijn om tot goede afspraken te komen. Je kunt dan kiezen voor twee advocaten.

Een nadeel is dat het dan vrijwel zeker een 'vechtscheiding' zal worden, waarin het conflict tussen jullie eerder groter dan kleiner wordt. Het scheidingsproces wordt hierdoor vertraagd en gevoelens van verbittering en wrok krijgen vrij spel.

Een mediator of bemiddelaar probeert jullie ondanks de emoties op één lijn te krijgen. Hij of zij kiest nadrukkelijk geen partij, maar helpt jullie om naar elkaar te luisteren en te werken aan jullie gezamenlijk belang: de relatie op een goede manier beëindigen en een basis leggen voor het contact in de toekomst.

Zeker als er kinderen zijn, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken, waar jullie beiden tevreden mee zijn en die jullie in de toekomst zullen nakomen. Niets is schadelijker voor kinderen (voor, tijdens en na de scheiding) als ruzie tussen ouders. Een mediator kan jullie helpen om het belang van de kinderen voorop te stellen en tot goede afspraken over zorg en wonen te komen.

Lees meer over mediation

Financiële afspraken

Financieel moeten er een aantal dingen worden geregeld.

 • Verdeling van bezittingen en schulden
 • Het huis
 • Alimentatie, zowel voor partner als voor kinderen
 • Pensioen

Zijn jullie 'in gemeenschap van goederen' getrouwd? Dan worden vrijwel altijd zowel bezittingen als schulden in tweeën gedeeld. Dat betekent vaak dat het huis verkocht moet worden. Hier zijn echter wel andere constructies voor te regelen, bijvoorbeeld dat de partner wordt uitgekocht. Als jullie beide bereid zijn tot goede afspraken te komen, is er meer mogelijk dan je misschien denkt.

Lees meer over financiën.

Afspraken over de kinderen

In de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is vastgelegd dat ouders van minderjarige kinderen bij een scheiding een aantal afspraken moeten maken.

Lees meer over het ouderschapsplan.

De rechtbank

De rechter beslist over het verzoek tot echtscheiding. Als jullie het met elkaar eens zijn geworden en een gezamenlijk verzoek hebben ingediend, is dit een formaliteit, waarbij je niet hoeft te verschijnen. Na een paar weken komt de beschikking.

Als er problemen zijn, moet de rechter besluiten. Hiervoor wordt een besloten zitting gehouden. Er kunnen 'voorlopige voorzieningen' worden getroffen om acute zaken te regelen tot de uitspraak is gedaan. Tegen de uitspraak kan een hoger beroep worden aangetekend. Hierdoor kan de scheiding veel langer duren.

Als je de beschikking in huis hebt, heb je zes maanden de tijd om te ondertekenen. Als beide partners hebben getekend, kan de advocaat jullie scheiding laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Je huwelijk is dan officieel voorbij.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een scheiding?

De juridische procedure (onderhandelen over de afspraken; indienen van het verzoek tot echtscheiding; uitspraak; handtekening; inschrijven in het burgerlijk register) duurt over het algemeen ongeveer een half jaar. Als jullie beide een advocaat nemen en in een 'vechtscheiding' terecht komen, kan de procedure veel langer duren. Daarna kunnen jullie ook nog in beroep gaan.

De emotionele verwerking van een scheiding werkt als een rouwproces. Bij de meeste mensen neemt dat zo'n twee tot drie jaar in beslag.

Zie ik mijn kinderen nog?

Wanneer in een huwelijk kinderen worden geboren, hebben beide ouders vanzelf ouderlijk gezag. Dit gezag blijft na de scheiding bestaan, tenzij er ernstige redenen zijn om iemand uit de ouderlijke macht te ontzetten: mishandeling, verwaarlozing, ernstig psychisch lijden.

Op grond van het ouderlijk gezag heeft elke ouder het recht en de plicht voor het kind te zorgen. Een omgangsregeling is daarvoor noodzakelijk. Er zijn allerlei varianten denkbaar: van eens in de twee weken een weekend tot een volledig gedeelde zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Ook als het ouderlijk gezag is ontnomen, blijft het recht op omgang bestaan. Hoe de omgangsregeling in zulke gevallen wordt ingevuld hangt af van de rechter.

Lees meer over het ouderschapsplan.

Word ik ooit weer gelukkig?

Het is moeilijk voor te stellen als je midden in een scheiding zit, dat er ooit een tijd komt dat je niet wordt overspoeld door je emoties. Het verwerken van de scheiding is een rouwproces waarin je afscheid moet nemen van je relatie, je verwachtingen en je toekomstbeeld en al je vertrouwde patronen en rituelen. Dat kan een beangstigende periode zijn.

Maar in dit proces van ontkenning, woede en verdriet kom je los van je huidige situatie en ontstaat er ruimte voor nieuwe perspectieven. De meeste mensen weten zich na verloop van twee jaar weet op te richten en een nieuw bestaan op te bouwen.

Lees meer over rouwverwerking

Tips

Neem de tijd

Een echtscheiding is een levensveranderende gebeurtenis. Er moeten enorm veel afspraken worden gemaakt, terwijl de emoties hoog kunnen oplopen. Neem daarom de tijd om je emoties de kans te geven iets te kalmeren.

Aan het begin van de verwerking van een verlies spelen ontkenning en woede een grote rol. Deze kunnen een effectieve manier om te onderhandelen over alle afspraken in de weg staan. Na verloop van tijd verandert de focus van 'Wie wil er scheiden en waarom?' in 'Hoe kunnen we de zaken goed regelen'. Dat is het beste moment om ook daadwerkelijk afspraken te maken.

Spreek gespreksmomenten af

Gesprekken over de scheiding zijn beladen met allerlei emoties die een goed gesprek bemoeilijken. Spreek momenten af waarop jullie met elkaar in gesprek gaan. Je hoeft dan niet ' bang' te zijn dat je door je partner wordt overvallen en ineens midden in een onderwerp zit waar je niet aan toe bent.

Bereid de gesprekken goed voor. Probeer onderscheid te maken tussen je emoties en je wensen. Over je gevoel kun je immers geen afspraken maken. Schrijf op wat jij wilt zeggen en oefen hard op. Verwoord je boodschap niet in verwijten, maar in verlangens.

Lees meer

Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Ik ga scheiden, wat nu?

Als je gaat scheiden, komt er enorm veel op je af.

Na de scheiding moeten jullie allebei een nieuw leven opbouwen. Naast alle praktische en emotionele aspecten van jullie persoonlijk, moeten jullie ook opnieuw leren omgaan met elkaar. Na verloop van tijd denk je misschien ook aan een nieuwe relatie.
 

Verwerken van de scheiding

Als de echtscheidingspapieren zijn getekend is het juridische proces van de scheiding afgerond. Maar emotioneel sta je vaak nog maar aan het begin. Over het algemeen duurt de juridische procedure een half jaar, maar heb je voor het verwerken zo'n twee tot drie jaar nodig.

Deze periode wordt getekend door onzekerheid. Je oude leven, met alle bekende patronen en verwachtingen, ligt achter je, maar wat er voor je ligt is nog onbekend. Je zelfvertrouwen is waarschijnlijk minder groot en je moet nog wennen aan de nieuwe situatie.

Allerlei emoties kunnen je overvallen. Boosheid, jaloezie, heftig verdriet, mislukking, schaamte. Realiseer je dat je een ingrijpende gebeurtenis als een scheiding niet ineens kunt verwerken en geef je over aan het rouwproces. Geef jezelf tijd en besteed aandacht aan je gevoelens.

Lees meer over emoties rond de scheiding.
 

Omgaan met je ex

Bijna niemand neemt definitief afscheid van zijn partner. Meestal blijven jullie aan elkaar verbonden door kinderen, familie, vrienden, kerk of omgeving. Jullie zullen daarom moeten zoeken naar een nieuwe manier van met elkaar omgaan.

Een sleutelwoord in deze nieuwe relatie is respect. Probeer elkaar juist nu te respecteren, hoe moeilijk dat ook kan zijn door de emoties die soms hoog oplopen. Bedenk dat het niet meer nodig is om elkaar alles te vertellen of toestemming te vragen voor allerlei dingen.

Als er kinderen zijn, maak dan goede afspraken over hoe jullie met elkaar praten als de kinderen erbij zijn (maak geen ruzie!) en hoe jullie over elkaar spreken (maak je partner niet zwart bij je kind!). Houd je aan de afspraken in het ouderschapsplan en spreek vaste momenten af om te evalueren.

Lees meer over praten met je partner na de scheiding.
 

Een nieuwe liefde

Na de scheiding kun je opnieuw verliefd worden. Wanneer dit snel na de scheiding komt, kan dit heel verwarrend zijn. Het rouwproces over de verbroken relatie en de vreugde over je nieuwe relatie lopen door elkaar. Het gevaar bestaat dat je beide niet helder kunt onderscheiden.

Begin daarom niet te snel aan een nieuwe relatie. Neem de tijd om je scheiding te verwerken en eerlijk naar jezelf en je eigen inbreng te kijken. Welke dingen kun je leren van de manier waarop jullie huwelijk is stukgelopen?

Na de scheiding woon je voor het eerst in jaren weer alleen. Dit kan confronterend en moeilijk zijn. De verleiding is dan groot snel te gaan samenwonen met een nieuwe partner. Over het algemeen is dat onverstandig. Het is belangrijk om eerst los te komen van je oude relatie en een onafhankelijke positie in het leven te vinden.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een scheiding?

De juridische procedure (onderhandelen over de afspraken; indienen van het verzoek tot echtscheiding; uitspraak; handtekening; inschrijven in het burgerlijk register) duurt over het algemeen ongeveer een half jaar. Als jullie beide een advocaat nemen en in een 'vechtscheiding' terecht komen, kan de procedure veel langer duren. Daarna kunnen jullie ook nog in beroep gaan.

De emotionele verwerking van een scheiding werkt als een rouwproces. Bij de meeste mensen neemt dat zo'n twee tot drie jaar in beslag.
 

Zie ik mijn kinderen nog?

Wanneer in een huwelijk kinderen worden geboren, hebben beide ouders vanzelf ouderlijk gezag. Dit gezag blijft na de scheiding bestaan, tenzij er ernstige redenen zijn om iemand uit de ouderlijke macht te ontzetten: mishandeling, verwaarlozing, ernstig psychisch lijden.

Op grond van het ouderlijk gezag heeft elke ouder het recht en de plicht voor het kind te zorgen. Een omgangsregeling is daarvoor noodzakelijk. Er zijn allerlei varianten denkbaar: van eens in de twee weken een weekend tot een volledig gedeelde zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Ook als het ouderlijk gezag is ontnomen, blijft het recht op omgang bestaan. Hoe de omgangsregeling in zulke gevallen wordt ingevuld hangt af van de rechter.

Lees meer over het ouderschapsplan.
 

Word ik ooit weer gelukkig?

Het is moeilijk voor te stellen als je midden in een scheiding zit, dat er ooit een tijd komt dat je niet wordt overspoeld door je emoties. Het verwerken van de scheiding is een rouwproces waarin je afscheid moet nemen van je relatie, je verwachtingen en je toekomstbeeld en al je vertrouwde patronen en rituelen. Dat kan een beangstigende periode zijn.

Maar in dit proces van ontkenning, woede en verdriet kom je los van je huidige situatie en ontstaat er ruimte voor nieuwe perspectieven. De meeste mensen weten zich na verloop van twee jaar weet op te richten en een nieuw bestaan op te bouwen.

Lees meer over rouwverwerking

Tips

Neem de tijd

Een echtscheiding is een levensveranderende gebeurtenis. Er moeten enorm veel afspraken worden gemaakt, terwijl de emoties hoog kunnen oplopen. Neem daarom de tijd om je emoties de kans te geven iets te kalmeren.

Aan het begin van de verwerking van een verlies spelen ontkenning en woede een grote rol. Deze kunnen een effectieve manier om te onderhandelen over alle afspraken in de weg staan. Na verloop van tijd verandert de focus van 'Wie wil er scheiden en waarom?' in 'Hoe kunnen we de zaken goed regelen'. Dat is het beste moment om ook daadwerkelijk afspraken te maken.
 

Spreek gespreksmomenten af

Gesprekken over de scheiding zijn beladen met allerlei emoties die een goed gesprek bemoeilijken. Spreek momenten af waarop jullie met elkaar in gesprek gaan. Je hoeft dan niet ' bang' te zijn dat je door je partner wordt overvallen en ineens midden in een onderwerp zit waar je niet aan toe bent.

Bereid de gesprekken goed voor. Probeer onderscheid te maken tussen je emoties en je wensen. Over je gevoel kun je immers geen afspraken maken. Schrijf op wat jij wilt zeggen en oefen hard op. Verwoord je boodschap niet in verwijten, maar in verlangens.

Lees meer

 

 • Nieuw leven na een scheiding
  Bill Butterworth
  Uitgeverij Gideon, 2010.Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede