Algemene informatie

Welke hulp kan ik van de school verwachten?

Helaas komen scheidingen steeds vaker voor. In Nederland worden iedere 24 uur 180 scheidingen voltrokken. Jaarlijks zijn daar 63.000 kinderen bij betrokken. Een scheiding heeft een enorme impact op een kind, en dus ook op diens functioneren op school. Een kind is stiller of juist extreem aanwezig, zomaar verdrietig of agressief. Concentreren is opeens lastig voor een kind van ouders die in een scheiding liggen, en vaak gaan de schoolprestaties rennend achteruit. Feitelijk zit een kind van gescheiden ouders in een soort rouwproces.

Voorlichting

Het groeiend aantal echtscheidingen, en de impact van een echtscheiding op een kind, betekent dat steeds meer scholen menen dat zij hierop moeten inspelen. Bij een problematische thuissituatie is voor een kind een veilige schoolomgeving des te belangrijker. Op internet circuleert allerlei voorlichtingsmateriaal (van methodes tot instructiefilmpjes) voor leerkrachten.

Veel scholen werken zelfs met een 'echtscheidingsprotocol'. Hierin worden afspraken tussen de school en de ouders vastgelegd, om problemen te ondervangen. Dit is hard nodig, want wettelijk gezien is er maar één regel: de school moet de ouders informeren hoe het staat met de ontwikkeling van hun kind. De scholen kunnen op hun beurt informatie van externe organisaties raadplegen, om kinderen van gescheiden ouders zo goed mogelijk op te vangen.

Ga bij de school van jouw kind(eren) na in hoeverre de school rekening houdt met een scheiding.

Veelgestelde vragen

Hoe ziet het rouwproces van mijn kind eruit?

Achtereenvolgens (of door elkaar heen lopend) gaat je kind door verschillende fasen:

 • Ontkenning
 • Woede
 • Verdriet
 • Verlatenheid
 • Aanvaarding

kijk hier voor meer informatie.

Tips

Vraag op school

Ga bij de school van jouw kind(eren) na in hoeverre de school rekening houdt met een scheiding.

Lees meer

 

 • Echtscheiding: weidverspreid probleem

  Leraar 24

 • Cedin

  Cursus kind en echtscheiding

 • Jonge helden

  in de klasHulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Welke hulp kan ik van de school verwachten?

Helaas komen scheidingen steeds vaker voor. In Nederland worden iedere 24 uur 180 scheidingen voltrokken. Jaarlijks zijn daar 63.000 kinderen bij betrokken. Een scheiding heeft een enorme impact op een kind, en dus ook op diens functioneren op school. Een kind is stiller of juist extreem aanwezig, zomaar verdrietig of agressief. Concentreren is opeens lastig voor een kind van ouders die in een scheiding liggen, en vaak gaan de schoolprestaties rennend achteruit. Feitelijk zit een kind van gescheiden ouders in een soort rouwproces.

Voorlichting

Het groeiend aantal echtscheidingen, en de impact van een echtscheiding op een kind, betekent dat steeds meer scholen menen dat zij hierop moeten inspelen. Bij een problematische thuissituatie is voor een kind een veilige schoolomgeving des te belangrijker. Op internet circuleert allerlei voorlichtingsmateriaal (van methodes tot instructiefilmpjes) voor leerkrachten.

Veel scholen werken zelfs met een 'echtscheidingsprotocol'. Hierin worden afspraken tussen de school en de ouders vastgelegd, om problemen te ondervangen. Dit is hard nodig, want wettelijk gezien is er maar één regel: de school moet de ouders informeren hoe het staat met de ontwikkeling van hun kind. De scholen kunnen op hun beurt informatie van externe organisaties raadplegen, om kinderen van gescheiden ouders zo goed mogelijk op te vangen.

Ga bij de school van jouw kind(eren) na in hoeverre de school rekening houdt met een scheiding.

Veelgestelde vragen

Hoe ziet het rouwproces van mijn kind eruit?

Achtereenvolgens (of door elkaar heen lopend) gaat je kind door verschillende fasen:

 • Ontkenning
 • Woede
 • Verdriet
 • Verlatenheid
 • Aanvaarding

kijk hier voor meer informatie.

Tips

Vraag op school

Ga bij de school van jouw kind(eren) na in hoeverre de school rekening houdt met een scheiding.

Lees meer

 

 • Echtscheiding: weidverspreid probleem

  Leraar 24

 • Cedin

  Cursus kind en echtscheiding

 • Jonge helden

  in de klasHulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede