Algemene informatie

Recht op beide ouders

Jullie gaan scheiden, want jullie willen niet meer met elkaar verder. Maar voor de kinderen geldt dat niet. Zij willen met jullie allebei de toekomst in. Helaas gebeurt het best veel dat het contact met de elders wonende ouder helemaal verbroken wordt. Dat is geen goede zaak.

Voor de scheiding denk je na over hoe jullie het gesprek over de scheiding aanpakken. Dit gesprek blijft lang in de herinnering en zet de toon voor de verwerking. Angst om een ouder te verliezen kan opspelen.
 

Ouderlijk gezag

Als binnen een huwelijk een kind wordt geboren, krijgen beide ouders vanzelf ouderlijk gezag. Dit betekent dat je de plicht en het recht hebt om:

 • ­Het kind te verzorgen en op te voeden
 • ­Verantwoordelijkheid te dragen voor lichamelijk en geestelijk welzijn
 • ­De band tussen kind en andere ouder te bevorderen

Wanneer de ouders gaan scheiden, blijft het ouderlijk gezag gelden voor beide ouders. Hiervan wordt alleen afgeweken als er een onaanvaardbaar risico voor het kind wordt geconstateerd. Als jullie relatie zo slecht is, dat het kind er hinder van ondervindt bijvoorbeeld of als één van de ouders op persoonlijke gronden ongeschikt wordt verklaard.
 

Recht op beide ouders

In de meeste gevallen blijft het ouderlijk gezag gehandhaafd voor jullie beiden. Dat betekent dat jullie allebei voor je kind mogen en moeten blijven zorgen. Jullie kunnen elkaar dat recht niet ontnemen. Maar jullie zijn niet de enigen die ergens recht op hebben.

Jullie kind heeft recht op de zorg en liefde van beide ouders. Dus niet alleen van jou. Dat vraagt heel concreet van jullie dat jullie je uiterste best doen om het contact met de andere ouder te bevorderen. 'Ik zal het niet tegen houden, maar ik ga er ook niet aan mee werken,' is in dit kader niet genoeg.

Het is voor de verwerking en de gezondheid van je kinderen belangrijk dat ze met beide ouders een goede band opbouwen. Dat lukt alleen als ze voelen dat jij het contact met de ander goedkeurt. Dus maak van je kinderen geen machtsmiddel in de strijd met je partner.

Veel kinderen zijn bang om één van hun ouders kwijt te raken door de scheiding. Laat vanaf het begin zien dat dat niet zal gebeuren. Het eerste gesprek over de scheiding zet de toon. Voer dat gesprek samen, neem allebei het woord en breng dezelfde boodschap.
 

Hoe vertel je het aan de kinderen?

Wanneer jij en je partner zeker weten dat jullie niet samen verder kunnen, komt een moeilijke stap: het vertellen aan de kinderen. Hun hele wereld zal anders worden door jullie besluit. Dit gesprek zullen zij zich altijd herinneren.

Je kunt het niet makkelijk maken, maar je helpt je kinderen enorm door rustig en duidelijk te vertellen en GEEN ruzie te maken. Een paar tips voor het gesprek met de kinderen.

 • ­Doe het gesprek SAMEN. Jullie zijn allebei ouder van het kind. Als je het gesprek alleen voert, kunnen kinderen bang worden dat ze de andere ouder kwijt raken.
 • ­Praat ALLEBEI. Als één van jullie het woord heeft, wek je de indruk dat de scheiding het domein van één van beide ouders is. De kinderen durven er dan misschien niet met de andere ouder over te praten.
 • ­Vertel het alle kinderen op hetzelfde moment.
 • ­Wees duidelijk, ook over de consequenties. Maak het niet mooier.
 • ­Laat geen ruimte voor hoop dat het toch nog goed komt.
 • ­Laat de schuldvraag buiten beschouwing. Kinderen staan los van jullie liefdesrelatie. Praten over schuld veroorzaakt al snel een loyaliteitsconflict.
 • ­Benadruk dat de scheiding op geen enkele manier de schuld van de kinderen is. De praktijk leert dat de meeste kinderen het idee hebben dat het hun schuld is. Dit kun je niet vaak genoeg ontkennen.
 • ­Benadruk ook dat jullie allebei veel van de kinderen houden en dat ook na de scheiding zullen blijven doen.

Tijdelijke omgangsregeling

Bij een scheiding zijn veel kinderen bang om één van de ouders te verliezen. Hoe kun je beide ouders vasthouden, als ze niet meer samenwonen? Benadruk vanaf het eerste moment dat jullie alle twee als ouder voor het kind beschikbaar blijven.

Regel zo snel mogelijk een (tijdelijke) omgangsregeling. Je hoeft nog geen afspraken te maken voor de lange toekomst. Spreek iets af voor de komende drie maanden. Als jullie hier zelf niet uitkomen, kan de rechter tijdelijke voorzieningen treffen. Breng de tijdelijke omgangsregeling duidelijk over. Koop bijvoorbeeld een kalender en teken de omgangsregeling met kleur in.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op omgang met mijn kinderen?

In de meeste gevallen blijft het ouderlijk gezag gehandhaafd voor jullie beiden. Hiervan wordt alleen afgeweken als er een onaanvaardbaar risico voor het kind wordt geconstateerd. Als jullie relatie zo slecht is, dat het kind er hinder van ondervindt bijvoorbeeld of als één van de ouders op persoonlijke gronden ongeschikt wordt verklaard.

Het ouderlijk gezag geeft jullie allebei het recht om voor je kind te blijven zorgen. Jullie kunnen elkaar dat recht niet ontnemen. Maar jullie zijn niet de enigen die ergens recht op hebben. Jullie kind heeft recht op de zorg en liefde van beide ouders.
 

Kan ik mijn kinderen weg houden bij mijn ex?

Nee. In de meeste gevallen blijft het ouderlijk gezag gehandhaafd voor jullie beiden. Hiervan wordt alleen afgeweken als er een onaanvaardbaar risico voor het kind wordt geconstateerd. Als jullie relatie zo slecht is, dat het kind er hinder van ondervindt bijvoorbeeld of als één van de ouders op persoonlijke gronden ongeschikt wordt verklaard.

Het ouderlijk gezag geeft jullie allebei het recht om voor je kind te blijven zorgen. Jullie kunnen elkaar dat recht niet ontnemen. Maar jullie zijn niet de enigen die ergens recht op hebben. Jullie kind heeft recht op de zorg en liefde van beide ouders.

Dus niet alleen van jou. Dat vraagt heel concreet van jullie dat jullie je uiterste best doen om het contact met de andere ouder te bevorderen. ‘Ik zal het niet tegen houden, maar ik ga er ook niet aan mee werken,’ is in dit kader niet genoeg.

Het is voor de verwerking en de gezondheid van je kinderen belangrijk dat ze met beide ouders een goede band opbouwen. Dat lukt alleen als ze voelen dat jij het contact met de ander goedkeurt. Dus maak van je kinderen geen machtsmiddel in de strijd met je partner.
 

Mag mijn kind zelf beslissen waar het wil wonen?

Jonge kinderen niet. Kinderen vanaf 12 jaar wel. Wanneer de rechtbank uitspraak moet doen over de omgangsregeling, spreekt zij met kinderen van 12 jaar en ouder. Deze kinderen kunnen ook bezwaar maken wanneer de omgangsregeling hen niet bevalt. Het is daarom verstandig met hen te spreken voordat er afspraken worden gemaakt.

Tips

Maak een kalender

Voor je kind kan het wisselen van huizen heel verwarrend zijn, omdat de dagen steeds van elkaar verschillen. Maak samen met je kind een kalender om alles helder te krijgen.

Kleur op de kalender in welke dagen het kind bij jou is en welke dagen bij je partner. Schrijf voor elke dag op wie je kind naar school brengt, of het naar de opvang moet, wie het weer komt halen. Geef bij alle buitenschoolse activiteiten met een kleur aan wie van jullie die activiteit begeleidt.

Heb je oppas aan huis die ook veel dingen doen? Geef die dan een aparte kleur.
 

Valkuilen voor ouders

Als je kind tussen twee ouders heen en weer beweegt, dreigt er altijd een loyaliteitsconflict. Ouders kunnen daar onbedoeld aan bijdragen. Een aantal valkuilen:

 • ­Het moeilijk vinden als je kinderen naar je partner gaan
 • ­Je kind voorstellen om niet te gaan
 • ­Bij de overdracht moeilijke dingen bespreken
 • ­Je kind uithoren over je partner
 • ­Vergelijken tussen jou en je partner
 • ­Negatief doen over je partner
 • ­Je kind als boodschapper gebruiken
 • ­Je kind vragen te kiezen welke ouder moet komen kijken bij bijvoorbeeld een sportwedstrijd

Lees meer

 

 • Handboek Scheiden En De Kinderen
  Ed Spruijt& Helga Kormos
  Bohn Stafleu Van Logchem, 2010.Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Recht op beide ouders

Jullie gaan scheiden, want jullie willen niet meer met elkaar verder. Maar voor de kinderen geldt dat niet. Zij willen met jullie allebei de toekomst in. Helaas gebeurt het best veel dat het contact met de elders wonende ouder helemaal verbroken wordt. Dat is geen goede zaak.

Tijdens de scheiding wordt de omgangsregeling vastgesteld. Er zijn veel verschillende manieren om de omgang te regelen. Denk ook aan co-ouderschap.

Omgangsregeling

Er zijn geen regels voor de praktische invulling van de omgangsregeling. In de meeste gevallen verblijven de kinderen door de week bij de ouder die het minst werkt. Dit wordt de verzorgende ouder genoemd, meestal is dat de moeder. Elk weekend of om het weekend bezoeken de kinderen de andere, niet-verzorgende ouder.

Maar er zijn ook andere verdelingen mogelijk. De afspraken die jullie maken zijn afhankelijk van de praktische mogelijkheden die je hebt om voor de kinderen te zorgen, de plaats waar jullie wonen (in verband met school), jullie werk, etc. Een klein aantal mensen kiest voor co-ouderschap.

In het ouderschapsplan worden de afspraken zo duidelijk mogelijk vastgelegd. Op welke dagen zijn de kinderen bij wie? Wanneer wisselen ze van ouder? Worden de kinderen gebracht of gehaald? Ook de feestdagen, vakanties en speciale familiedagen worden verdeeld.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap wordt de zorg zo gelijk mogelijk verdeeld. De kinderen brengen in principe bij beide ouders evenveel tijd door. Soms zijn de kinderen beurtelings een week bij de één en een week bij de ander. Soms wordt de week in tweeën gedeeld. In heel uitzonderlijke gevallen blijven de kinderen in hetzelfde huis wonen, en wonen de ouders afwisselend bij hen.

Als het co-ouderschap slaagt, zijn de voordelen duidelijk. De kinderen krijgen de kans met jullie allebei een even goede band op te bouwen. Jullie als ouders krijgen beide de mogelijkheid om bij veel verschillende aspecten van het leven van je kind te zijn. Maar toch hebben jullie ook veel tijd zonder de kinderen.

Om het co-ouderschap te laten slagen, zijn een aantal factoren van belang:

 • ­Communicatie met je partner: je zult veel moeten overleggen. Kun je dat in goede harmonie?
 • ­Werk: kun je de zorg combineren met je werk?
 • ­Woonplaats: je zult bij elkaar in de buurt blijven wonen i.v.m. school. Wil je dat?

Kinderen laten meebeslissen?

Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van jullie als ouders. Zij moeten niet in een positie worden gebracht, waarin zij moeten kiezen tussen hun ouders. Dat kan de angst oproepen dat ze met hun keus één van jullie verliezen. Bovendien kan er gemakkelijk een loyaliteitsconflict ontstaan, waardoor het kind zich schuldig voelt, welke keus het ook maakt. Beslis zelf en leg duidelijk uit hoe de regeling werkt.

Oudere kinderen kunnen wel meepraten over de omgangsregeling. Wanneer de rechtbank uitspraak moet doen over de omgangsregeling, spreekt zij met kinderen van 12 jaar en ouder. Deze kinderen kunnen ook bezwaar maken wanneer de omgangsregeling hen niet bevalt. Het is daarom verstandig met hen te spreken voordat er afspraken worden gemaakt.

In beide gevallen geldt: maak de omgangsregeling inzichtelijk voor het kind. Houd je altijd aan de afspraken en verander de regeling niet te snel. Zo kan het kind wennen aan de nieuwe situatie.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op omgang met mijn kinderen?

In de meeste gevallen blijft het ouderlijk gezag gehandhaafd voor jullie beiden. Hiervan wordt alleen afgeweken als er een onaanvaardbaar risico voor het kind wordt geconstateerd. Als jullie relatie zo slecht is, dat het kind er hinder van ondervindt bijvoorbeeld of als één van de ouders op persoonlijke gronden ongeschikt wordt verklaard.

Het ouderlijk gezag geeft jullie allebei het recht om voor je kind te blijven zorgen. Jullie kunnen elkaar dat recht niet ontnemen. Maar jullie zijn niet de enigen die ergens recht op hebben. Jullie kind heeft recht op de zorg en liefde van beide ouders.

Kan ik mijn kinderen weg houden bij mijn ex?

Nee. In de meeste gevallen blijft het ouderlijk gezag gehandhaafd voor jullie beiden. Hiervan wordt alleen afgeweken als er een onaanvaardbaar risico voor het kind wordt geconstateerd. Als jullie relatie zo slecht is, dat het kind er hinder van ondervindt bijvoorbeeld of als één van de ouders op persoonlijke gronden ongeschikt wordt verklaard.

Het ouderlijk gezag geeft jullie allebei het recht om voor je kind te blijven zorgen. Jullie kunnen elkaar dat recht niet ontnemen. Maar jullie zijn niet de enigen die ergens recht op hebben. Jullie kind heeft recht op de zorg en liefde van beide ouders.

Dus niet alleen van jou. Dat vraagt heel concreet van jullie dat jullie je uiterste best doen om het contact met de andere ouder te bevorderen. ‘Ik zal het niet tegen houden, maar ik ga er ook niet aan mee werken,’ is in dit kader niet genoeg.

Het is voor de verwerking en de gezondheid van je kinderen belangrijk dat ze met beide ouders een goede band opbouwen. Dat lukt alleen als ze voelen dat jij het contact met de ander goedkeurt. Dus maak van je kinderen geen machtsmiddel in de strijd met je partner.

Mag mijn kind zelf beslissen waar het wil wonen?

Jonge kinderen niet. Kinderen vanaf 12 jaar wel. Wanneer de rechtbank uitspraak moet doen over de omgangsregeling, spreekt zij met kinderen van 12 jaar en ouder. Deze kinderen kunnen ook bezwaar maken wanneer de omgangsregeling hen niet bevalt. Het is daarom verstandig met hen te spreken voordat er afspraken worden gemaakt.

Tips

Maak een kalender

Voor je kind kan het wisselen van huizen heel verwarrend zijn, omdat de dagen steeds van elkaar verschillen. Maak samen met je kind een kalender om alles helder te krijgen.

Kleur op de kalender in welke dagen het kind bij jou is en welke dagen bij je partner. Schrijf voor elke dag op wie je kind naar school brengt, of het naar de opvang moet, wie het weer komt halen. Geef bij alle buitenschoolse activiteiten met een kleur aan wie van jullie die activiteit begeleidt.

Heb je oppas aan huis die ook veel dingen doen? Geef die dan een aparte kleur.

Valkuilen voor ouders

Als je kind tussen twee ouders heen en weer beweegt, dreigt er altijd een loyaliteitsconflict. Ouders kunnen daar onbedoeld aan bijdragen. Een aantal valkuilen:

 • ­Het moeilijk vinden als je kinderen naar je partner gaan
 • ­Je kind voorstellen om niet te gaan
 • ­Bij de overdracht moeilijke dingen bespreken
 • ­Je kind uithoren over je partner
 • ­Vergelijken tussen jou en je partner
 • ­Negatief doen over je partner
 • ­Je kind als boodschapper gebruiken
 • ­Je kind vragen te kiezen welke ouder moet komen kijken bij bijvoorbeeld een sportwedstrijd

Lees meer

 

 • Handboek Scheiden En De Kinderen
  Ed Spruijt& Helga Kormos
  Bohn Stafleu Van Logchem, 2010.Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Recht op beide ouders

Jullie gaan scheiden, want jullie willen niet meer met elkaar verder. Maar voor de kinderen geldt dat niet. Zij willen met jullie allebei de toekomst in. Helaas gebeurt het best veel dat het contact met de elders wonende ouder helemaal verbroken wordt. Dat is geen goede zaak.

Na de scheiding wonen jullie apart van elkaar, terwijl de kinderen tussen jullie heen en weer bewegen. Hoe zorg je ervoor dat dit in de praktijk goed verloopt en de kinderen zich veilig voelen?

Wonen bij twee ouders

Na de scheiding woont je kind bij twee ouders. Hoe de omgangsregeling ook is vormgegeven, het is te hopen dat je kind zich bij beide ouders thuis zal voelen. Jij kunt daar op verschillende manieren aan bijdragen.

Wees in de tijd dat je kind bij jou is beschikbaar voor je kind. Je hoeft het niet de hele tijd bezig te houden, maar blijf op de achtergrond aanwezig om te luisteren, vragen te beantwoorden of gewoon bij elkaar te zijn. Ga gerust op bezoek bij familie en vrienden, maar neem ook de tijd om samen te zijn.

Maak de omgangsregeling inzichtelijk, bijvoorbeeld op een kalender, en houd je aan de afspraken. Kom niet te laat en verzet de data niet. Houd je kinderen niet thuis, omdat je ex te laat is of omdat je kinderen geen zin hebben.

Voel je verantwoordelijk voor het contact met je ex. Voor je kind is dat contact heel belangrijk. Soms hebben kinderen geen zin om naar de andere ouder te gaan. Dit hoeft niets met je ex te maken te hebben. De vele veranderingen en het continue verhuizen kunnen je kind onrustig maken. Houd je kind met zachte hand aan de afspraken.

Loyaliteit in de knel

Je kinderen kunnen gemakkelijk in een loyaliteitsconflict komen. Als ze het gevoel hebben dat ze tussen hun ouders moeten kiezen of dat hun ouders vechten om hun aandacht en liefde, raken ze in verwarring. Ze weten niet wat ze moeten doen en zullen zich altijd schuldig voelen, wat ze ook kiezen.

Je kind heeft het nodig dat jij het contact met de andere ouder goedkeurt. Dat is meer dan het toestaan ervan. Stimuleer het contact. Laat je kind vertellen hoe het is gegaan, maar hoor het niet uit. Wees blij als het contact goed is verlopen en benoem dat ook. Alleen dan weet je kind zeker dat jij het prima vindt dat het ook geniet met je ex.

Lees meer over loyaliteit.

Overleg met je ex

Het ouderschapsplan is een hulpmiddel om samen voor de kinderen te blijven zorgen. Het is een bindende afspraak, waar je je aan moet houden. In de loop van de tijd zullen de omstandigheden veranderen. Plan regelmatig overleg om samen te kijken of het ouderschapsplan nog voldoet. Doe dit met een mediator als het niet lukt om op een goede manier met elkaar te spreken.

In het dagelijks leven kunnen er ook veel kleine dingen zijn die niet in het plan zijn opgenomen. Als er een feestje is op zaterdag. Als de schoolreis niet door gaat. Als oma haar verjaardag viert. Over dat soort kleine dingen is regelmatig overleg nodig. Spreek een manier af waarop je dat wilt doen. Per mail of telefonisch. Spreek een vast moment af, eens in de twee weken bijvoorbeeld.

Het moment van overdracht lijkt een logisch moment om kleine dingen te bespreken. Omdat de kinderen gebracht of gehaald worden, zien jullie elkaar sowieso. Maar pas op. Je kinderen zijn op zo’n moment altijd in de buurt. Zij horen dus alles wat jullie bespreken. Bovendien kunnen ze je nodig hebben. Misschien zijn ze gespannen, door de wisseling, of hebben ze hun hoofd vol met verhalen om aan je te vertellen.

Houd het overdrachtsmoment simpel en overzichtelijk. De kinderen wisselen van ouder, jullie wisselen alleen informatie uit die noodzakelijk is voor de verzorging van de kinderen. En… maak geen ruzie!

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op omgang met mijn kinderen?

In de meeste gevallen blijft het ouderlijk gezag gehandhaafd voor jullie beiden. Hiervan wordt alleen afgeweken als er een onaanvaardbaar risico voor het kind wordt geconstateerd. Als jullie relatie zo slecht is, dat het kind er hinder van ondervindt bijvoorbeeld of als één van de ouders op persoonlijke gronden ongeschikt wordt verklaard.

Het ouderlijk gezag geeft jullie allebei het recht om voor je kind te blijven zorgen. Jullie kunnen elkaar dat recht niet ontnemen. Maar jullie zijn niet de enigen die ergens recht op hebben. Jullie kind heeft recht op de zorg en liefde van beide ouders.

Kan ik mijn kinderen weg houden bij mijn ex?

Nee. In de meeste gevallen blijft het ouderlijk gezag gehandhaafd voor jullie beiden. Hiervan wordt alleen afgeweken als er een onaanvaardbaar risico voor het kind wordt geconstateerd. Als jullie relatie zo slecht is, dat het kind er hinder van ondervindt bijvoorbeeld of als één van de ouders op persoonlijke gronden ongeschikt wordt verklaard.

Het ouderlijk gezag geeft jullie allebei het recht om voor je kind te blijven zorgen. Jullie kunnen elkaar dat recht niet ontnemen. Maar jullie zijn niet de enigen die ergens recht op hebben. Jullie kind heeft recht op de zorg en liefde van beide ouders.

Dus niet alleen van jou. Dat vraagt heel concreet van jullie dat jullie je uiterste best doen om het contact met de andere ouder te bevorderen. ‘Ik zal het niet tegen houden, maar ik ga er ook niet aan mee werken,’ is in dit kader niet genoeg.

Het is voor de verwerking en de gezondheid van je kinderen belangrijk dat ze met beide ouders een goede band opbouwen. Dat lukt alleen als ze voelen dat jij het contact met de ander goedkeurt. Dus maak van je kinderen geen machtsmiddel in de strijd met je partner.

Mag mijn kind zelf beslissen waar het wil wonen?

Jonge kinderen niet. Kinderen vanaf 12 jaar wel. Wanneer de rechtbank uitspraak moet doen over de omgangsregeling, spreekt zij met kinderen van 12 jaar en ouder. Deze kinderen kunnen ook bezwaar maken wanneer de omgangsregeling hen niet bevalt. Het is daarom verstandig met hen te spreken voordat er afspraken worden gemaakt.

Tips

Maak een kalender

Voor je kind kan het wisselen van huizen heel verwarrend zijn, omdat de dagen steeds van elkaar verschillen. Maak samen met je kind een kalender om alles helder te krijgen.

Kleur op de kalender in welke dagen het kind bij jou is en welke dagen bij je partner. Schrijf voor elke dag op wie je kind naar school brengt, of het naar de opvang moet, wie het weer komt halen. Geef bij alle buitenschoolse activiteiten met een kleur aan wie van jullie die activiteit begeleidt.

Heb je oppas aan huis die ook veel dingen doen? Geef die dan een aparte kleur.

Valkuilen voor ouders

Als je kind tussen twee ouders heen en weer beweegt, dreigt er altijd een loyaliteitsconflict. Ouders kunnen daar onbedoeld aan bijdragen. Een aantal valkuilen:

 • ­Het moeilijk vinden als je kinderen naar je partner gaan
 • ­Je kind voorstellen om niet te gaan
 • ­Bij de overdracht moeilijke dingen bespreken
 • ­Je kind uithoren over je partner
 • ­Vergelijken tussen jou en je partner
 • ­Negatief doen over je partner
 • ­Je kind als boodschapper gebruiken
 • ­Je kind vragen te kiezen welke ouder moet komen kijken bij bijvoorbeeld een sportwedstrijd

Lees meer

 

 • Gescheiden, met je ex toch samen goede ouders

  Carlijne Vos & Jeanne Pierre Ven
  Spectrum, 2011.
 • Nieuw leven na een scheiding
  Bill Butterworth
  Uitgeverij Gideon, 2010.Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede