Algemene informatie

Een nieuwe partner

Misschien kun je het je nu nog absoluut niet voorstellen, maar vroeg of laat kom je na de scheiding op een punt dat je gaat nadenken over een nieuwe partner. Zou je dat willen? Zou je dat durven? Wat zouden je kinderen daarvan vinden?

Tijdens de scheiding heb je je handen vol. Stel een nieuwe relatie minstens een jaar uit om iedereen de kans te geven aan de nieuwe situatie te wennen.

Neem de tijd om afscheid te nemen

Het verlies van je huwelijk en jullie gezinsleven is voor alle betrokken personen een levensveranderend gebeuren. Je kinderen hebben ruim de tijd nodig om het verlies te verwerken, te wennen aan de nieuwe situatie en nieuwe manieren van met elkaar omgaan aan te leren. Dat is een moeilijk proces dat veel energie, tijd en aandacht vraagt.

Geef je kinderen (en jezelf) minimaal een jaar om hiermee bezig te zijn. Een nieuwe partner zal opnieuw het leven op zijn kop zetten en een volgend aanpassingsproces van je kind vragen. Wees er zeker van dat jullie allemaal weten en aanvaarden dat het oude gezinleven is afgesloten, voordat een nieuwe persoon in jullie leven komt.

Een nieuwe relatie door overspel

Ook als je nieuwe relatie uit overspel is ontstaan, is het verstandig een periode afstand te bewaren, zeker voor de kinderen. Je kinderen zullen de nieuwe partner al snel als de zondebok zien en al hun boosheid daarop richten. Geef je kinderen de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen, voordat ze ook aan een nieuwe persoon moeten wennen.

Ook als jij de bedrogene bent: laat je kinderen weten (hoe pijnlijk ook) dat de scheiding niet de beslissing is van een derde, maar van jullie zelf. Anders bestaat het gevaar dat je kind denkt dat jullie weer bij elkaar zullen komen als deze persoon weg gaat. Het contact tussen je kind en de nieuwe partner zal daardoor moeizaam verlopen.

Misschien kan je dat niets schelen, omdat je de nieuwe partner van je ex ook helemaal geen relatie met jouw kinderen gunt. Dat is begrijpelijk, maar je helpt je kind er niet mee. Je kind heeft geen keus, hij zal hoe dan ook een relatie met deze nieuwe volwassene in zijn leven moeten aangaan. Een goede relatie is voor je kind dan het beste.

Veelgestelde vragen

Is een stiefgezin slecht voor mijn kinderen?

Een nieuwe relatie en een stiefgezin kunnen gecompliceerd zijn. Je kinderen moeten wennen en kampen mogelijk met loyaliteitsvragen richting hun andere ouder. Je nieuwe partner moet jou vanaf de eerste dag met hen delen. Je contact met je ex als 'echte' ouder kan onder druk komen staan. Dat kan allemaal voor spanningen zorgen, vooral als jij en je ex al in een patroon van ruziënde communicatie zitten.

Maar het kan ook goed gaan. Wanneer jij en je ex zonder ruzie blijven communiceren en je kinderen weten dat zij hun 'echte' ouders nooit zullen verliezen, ook niet door deze nieuwe volwassene, dan kan er een goede band tussen de nieuwe gezinsleden ontstaan. In dat geval kan het vormen van een nieuwe, 'volledige' gezinsstructuur zelfs bevorderlijk voor het welzijn van de kinderen zijn.

Tips

Lees samen over een nieuwe partner

Lees samen met je kind boeken over een nieuwe partner na een scheiding. Door de gebeurtenissen in het boek weet je kind wat er allemaal bij een scheiding komt kijken en welke emoties daarbij kunnen horen. Ga naar aanleiding van de boeken met je kind in gesprek. Wat herkent hij wel? Wat niet? Is hij ook wel eens verdrietig?

Lees bijvoorbeeld:

Maar jij blijft mijn papa, door Ann De Bode en Rien Broere, ISBN 902081379X, vanaf 5 jaar.
Na de scheiding van haar ouders raakt An nogal in de war wanneer haar moeder een nieuwe vriend krijgt.

Samen met Sander, door Kolet Janssen, ISBN 9065659633, vanaf 7 jaar.
Dries woont bij zijn moeder en haar vriend; Sofie en Sander wonen er soms ook. Maar Dries en Sander kunnen elkaar niet uitstaan.

Achter op de motor, door Trude de Jong, ISBN 9027609837, vanaf 7 jaar.
Dirk kan helemaal niet opschieten met mama's nieuwe vriend en hij besluit van hen te scheiden.

Investeer in 1 op 1 momenten met je kind

Ieder kind heeft van tijd tot tijd behoefte aan gerichte aandacht alleen voor hem, maar nu heeft je kind daar helemaal behoefte aan. Je nieuwe partner doet een inbreuk op de manier waarop jij en je kind na de scheiding jullie 1-ouder gezin hebben ingericht. Je kind kan bang zijn dat hij jou nu zal verliezen aan de nieuwe partner.

Spreek samen momenten af om samen te zijn. Doe iets wat jullie allebei fijn vinden om te doen en dat jullie saamhorigheid benadrukt. Dat kan iets heel gewoons zijn, zoals samen een film kijken op de bank. Bewaak deze momenten goed in je agenda en zeg geen afspraak met je kind af. Nodig je nieuwe liefde niet uit, ook niet na een aantal weken. Dit is jullie exclusieve moment.

Lees meer

 

 • Een nieuwe start
  Cursusboek voor gescheiden vaders
  Vincent Duindam
  Uitgeverij van Gennep, 2001.
 • Gescheiden, met je ex toch samen goede ouders

  Carlijne Vos & Jeanne Pierre Ven
  Spectrum, 2011.


Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Een nieuwe partner

Misschien kun je het je nu nog absoluut niet voorstellen, maar vroeg of laat kom je na de scheiding op een punt dat je gaat nadenken over een nieuwe partner. Zou je dat willen? Zou je dat durven? Wat zouden je kinderen daarvan vinden?

Na de scheiding komt er ruimte voor een nieuwe liefde. Wat doet dat met je kinderen en je nieuwe gezinsstructuur?

Een nieuwe partner, ja of nee?

Na de scheiding sta je er alleen voor. Vroeger of later zul je opnieuw gaan verlangen naar een liefdesrelatie. Dat is een natuurlijk verlangen en het kan je helemaal doen opleven. Verliefdheid is een goed gevoel en geeft je hoop voor de toekomst.

Een nieuwe relatie en een stiefgezin kunnen gecompliceerd zijn. Je kinderen moeten wennen en kampen mogelijk met loyaliteitsvragen richting hun andere ouder. Je nieuwe partner moet jou vanaf de eerste dag met hen delen. Je contact met je ex als 'echte' ouder kan onder druk komen staan. Dat kan allemaal voor spanningen zorgen, vooral als jij en je ex al in een patroon van ruziënde communicatie zitten.

Maar het kan ook goed gaan. Wanneer jij en je ex zonder ruzie blijven communiceren en je kinderen weten dat zij hun 'echte' ouders nooit zullen verliezen, ook niet door deze nieuwe volwassene, dan kan er een goede band tussen de nieuwe gezinsleden ontstaan. In dat geval kan het vormen van een nieuwe, 'volledige' gezinsstructuur zelfs bevorderlijk voor het welzijn van de kinderen zijn.

Op zoek naar een nieuwe partner

Als je iemand leert kennen, is er altijd eerst een periode waarin je elkaar aftast. Pas later krijgt de relatie een serieus karakter. Wees vanaf het begin eerlijk over je kinderen, dat ze er zijn en dat ze bij jou wonen bijvoorbeeld. Maar wees terughoudend in het contact tussen je kinderen en je nieuwe liefde.

Bereid je kinderen voor door te praten over de mogelijkheid van een nieuwe partner, ook als je nog helemaal niemand op het oog hebt. Het kan voor je kinderen een schokkende gedachte zijn dat je er over denkt met iemand anders dan je ex een intieme relatie aan te gaan. De wens dat ouders toch weer samen komen blijft bij veel kinderen jaren bestaan. Laat ze daarom vast aan het idee wennen, zodat de schok minder groot is als je werkelijk iemand vindt.

Betrek je kinderen niet in je zoektocht. Als je kinderen in de tienerleeftijd of ouder hebt, kun je geneigd zijn samen met je kind over mogelijke relaties te praten. Doe dat liever niet. Het is al verwarrend genoeg voor je kind te beseffen dat er misschien een nieuwe partner in je leven komt.

Hoe vertel je dat je een nieuwe partner hebt?

Een nieuwe liefde is voor jou een heerlijk begin van een nieuwe tijd, maar voor je kinderen kan het moeilijk zijn. De wens dat hun ouders toch weer samen komen, wordt ruw verstoord. Bovendien zal door een nieuwe partner weer veel veranderen. Het is goed dat te beseffen, voor je ze erover vertelt. Een paar tips voor het gesprek:

 • ­Kies een goed moment, waarop ze niet moe zijn en geen haast hebben.
 • ­Vertel het persoonlijk.
 • ­Vertel het in je eentje. Kinderen durven hun eerste reactie misschien niet te geven als je nieuwe partner erbij is.
 • ­Breng het niet als een 'leuke verrassing'.
 • ­Wees niet overdreven blij, alsof het leven in jullie 1-ouder gezin vreselijk was. Je kind kan zich hierdoor afgewezen voelen. Ben ik niet goed genoeg?
 • ­Vraag geen toestemming. Het is jouw beslissing.
 • ­Vraag ook geen medewerking. Het is jouw beslissing. Je kind zal daar de gevolgen van ondervinden, of het dat nu wil of niet.
 • ­Verzeker je kind dat jij heel veel van je kind houdt, dat dat ook niet veranderen zal in de toekomst en dat jullie ook met zijn tweeën dingen blijven doen.
 • ­Verzeker je kind ook dat deze nieuwe partner geen vervanging van je ex is. Het contact met je ex zal niet veranderen. Je ex zal altijd de ouder van je kind blijven.
 • ­Geef ruimte voor de gevoelens van het kind. Geef aan dat je begrijpt dat je kind misschien niet gelijk enthousiast is. Bereid je voor op negatieve reacties.

Hoe ervaren je kinderen de nieuwe partner?

Een nieuwe partner zal bij je kinderen voor verwarrende gevoelens zorgen. Als je kinderen zien dat jij gelukkig wordt van deze persoon, zullen ze blij zijn voor jou. Uit loyaliteit met jou zullen ze proberen deze nieuwe persoon te accepteren en te waarderen. Maar de loyaliteit met je ex als andere ouder en het verlangen naar jullie oude gezin maken dat moeilijk.

Mogelijke reacties:

 • ­Rouw omdat ouders niet weer samen komen
 • ­Loyaliteit met de niet verzorgende ouder
 • ­Angst om de verzorgende ouder kwijt te raken

Veel kinderen hopen heimelijk dat hun ouders weer bij elkaar komen. Ook jaren na de scheiding nog. Een nieuwe partner komt dan als een schok. De hereniging wordt immers onmogelijk. Hierdoor kan je kind weer een verlies ervaren en een (kort) rouwproces doormaken. Ontkenning, woede en verdriet horen daar dan opnieuw bij.

De loyaliteit met de niet verzorgende ouder stelt je kind voor moeilijke vragen. Wordt die ouder nu vervangen door de nieuwe partner? Vindt die ouder het eigenlijk wel goed? Zou die ouder niet heel verdrietig zijn als je kind de nieuwe partner aardig vindt? Het is belangrijk deze vragen ruimte te geven. Laat je kind vrij over je ex praten en verzeker hem dat je nieuwe partner je ex nooit kan vervangen. Spreek je niet negatief uit over je ex als deze jullie relatie moeilijk accepteert. Probeer je kind uit te leggen dat je ex het moeilijk vindt en dat jij dat begrijpt, maar dat je na een scheiding een nieuwe relatie kunt beginnen.

Een nieuwe partner wordt ook wel als een indringer gezien. Na de scheiding zijn jij en je kind binnen jullie 1-ouder gezin op een nieuwe manier tot elkaar gekomen. Je kind kan bang zijn dat hij jou nu zal verliezen aan de nieuwe partner. Het kan zich ook afgewezen voelen. 'Ben ik niet genoeg?' Verzeker je kind dat hij jou nooit zal kwijt raken. Spreek samen momenten af waarop jullie met zijn tweeën zijn.

Veelgestelde vragen

Is een stiefgezin slecht voor mijn kinderen?

Een nieuwe relatie en een stiefgezin kunnen gecompliceerd zijn. Je kinderen moeten wennen en kampen mogelijk met loyaliteitsvragen richting hun andere ouder. Je nieuwe partner moet jou vanaf de eerste dag met hen delen. Je contact met je ex als 'echte' ouder kan onder druk komen staan. Dat kan allemaal voor spanningen zorgen, vooral als jij en je ex al in een patroon van ruziënde communicatie zitten.

Maar het kan ook goed gaan. Wanneer jij en je ex zonder ruzie blijven communiceren en je kinderen weten dat zij hun 'echte' ouders nooit zullen verliezen, ook niet door deze nieuwe volwassene, dan kan er een goede band tussen de nieuwe gezinsleden ontstaan. In dat geval kan het vormen van een nieuwe, 'volledige' gezinsstructuur zelfs bevorderlijk voor het welzijn van de kinderen zijn.

Tips

Lees samen over een nieuwe partner

Lees samen met je kind boeken over een nieuwe partner na een scheiding. Door de gebeurtenissen in het boek weet je kind wat er allemaal bij een scheiding komt kijken en welke emoties daarbij kunnen horen. Ga naar aanleiding van de boeken met je kind in gesprek. Wat herkent hij wel? Wat niet? Is hij ook wel eens verdrietig?

Lees bijvoorbeeld:

Maar jij blijft mijn papa, door Ann De Bode en Rien Broere, ISBN 902081379X, vanaf 5 jaar.
Na de scheiding van haar ouders raakt An nogal in de war wanneer haar moeder een nieuwe vriend krijgt.

Samen met Sander, door Kolet Janssen, ISBN 9065659633, vanaf 7 jaar.
Dries woont bij zijn moeder en haar vriend; Sofie en Sander wonen er soms ook. Maar Dries en Sander kunnen elkaar niet uitstaan.

Achter op de motor, door Trude de Jong, ISBN 9027609837, vanaf 7 jaar.
Dirk kan helemaal niet opschieten met mama's nieuwe vriend en hij besluit van hen te scheiden.

Investeer in 1 op 1 momenten met je kind

Ieder kind heeft van tijd tot tijd behoefte aan gerichte aandacht alleen voor hem, maar nu heeft je kind daar helemaal behoefte aan. Je nieuwe partner doet een inbreuk op de manier waarop jij en je kind na de scheiding jullie 1-ouder gezin hebben ingericht. Je kind kan bang zijn dat hij jou nu zal verliezen aan de nieuwe partner.

Spreek samen momenten af om samen te zijn. Doe iets wat jullie allebei fijn vinden om te doen en dat jullie saamhorigheid benadrukt. Dat kan iets heel gewoons zijn, zoals samen een film kijken op de bank. Bewaak deze momenten goed in je agenda en zeg geen afspraak met je kind af. Nodig je nieuwe liefde niet uit, ook niet na een aantal weken. Dit is jullie exclusieve moment.

Lees meer

 

 • Nieuw leven na een scheiding
  Bill Butterworth
  Uitgeverij Gideon, 2010.Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede