Houd me vast-cursus

Investeren in een emotioneel veilige band

Uit elkaar groeien

Als je getrouwd bent, zal je het herkennen. Er kunnen momenten zijn dat je voelt dat je dicht bij elkaar leeft. Maar er kunnen ook tijden zijn dat er zomaar zaken tussen jou en je echtgenoot in komen te staan. Dat kan de drukte zijn van het gezin of van het werk. Of dat kunnen problemen zijn waar je allebei zo anders op reageert. Je begrijpt elkaar niet. Ook een moment van ruzie, een bitter antwoord of juist stilzwijgen zorgt voor afstand. Je voelt je gekwetst of afgewezen.

Verbinding zoeken

De Houd me vast-cursus werkt aan een veilige basis, waarbij je weet dat je terecht kunt bij je man of vrouw voor je diepste gevoelens. Je leert om elkaar te steunen, te respecteren en te accepteren, door op een ander niveau met elkaar te communiceren.

Tijdens vier lange avonden wordt de Houd me vast- methode van Sue Johnson doorgewerkt. Zij is de grondlegger van de Emotionally Focused Therapy en schreef het boek: ‘Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’. Wereldwijd is dit boek een bestseller geworden. Er is intussen ook een christelijke versie van op de markt: ‘Met jou en God verbonden’.

Patronen ontmaskeren

Vaak gaan onze ruzies helemaal niet over inhoudelijke meningsverschillen. We komen nog al eens terecht in een soort draaikolk. We reageren doorlopend op elkaar. Dit gebeurt vaak vanuit bepaalde reflexen, vanuit een bepaald gevoel. Maar deze reacties roepen weer tegenreacties op bij onze man of vrouw. En zo slijpen er patronen in onze relatie, die eerder voor verwijdering zorgen dan voor verbinding. Tijdens deze cursus besteden we veel aandacht aan het helder krijgen van de destructieve patronen in het huwelijk van cursisten.

Hechtingsbehoeften

Als duidelijk is waar het negatieve patroon uit bestaat, is het belangrijk om er achter te komen waarom we zo reageren. Wat heb ik eigenlijk nodig van mijn man of vrouw? Wat is ten diepste mijn behoefte? Volgens deze methode komen we dan uit bij de vraag die we allemaal hebben voor onze man of vrouw: Zie en hoor je mij echt? Accepteer je mij zoals ik ben? Ben je er emotioneel voor mij als ik je nodig heb?

Als we het gesprek op dit niveau kunnen voeren, kunnen we leren om elkaar te steunen in plaats van te bekritiseren; met elkaar mee te leven in plaats van ieder zijn eigen moeilijkheden te verwerken. Dit schept een hechte band!

Praktisch

De Vluchtheuvel biedt de Houd me vast-cursus aan in vier lange avonden. Thuis zal er tussendoor ook aan opdrachten gewerkt moeten worden.

De theorie wordt in groepsverband aangeboden. De praktische opdrachten werkt elk echtpaar samen uit. Het is dus niet nodig om het persoonlijke verhaal te delen in de groep.

Als echtpaar kunt u zich opgeven via de website. Ook is het mogelijk om De Vluchtheuvel uit te nodigen om deze cursus te verzorgen in uw kerkelijke gemeente. Zie ook: www.stichtingdevluchtheuvel.nl.

Neem contact op met:

Sofieke van Olst
Stichting De Vluchtheuvel

t. 0348-489990

e. svanolst@stichtingdevluchtheuvel.nl

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che