Porno en seksverslaving

Steeds meer huwelijken komen onder druk te staan, doordat mannen of vrouwen worstelen met seksuele verleidingen. Ze kijken porno op internet, bellen sekslijnen en bezoeken erotische chatboxen, masturberen obsessief of bezoeken prostituees.

Als je deze verleiding steeds vaker niet kunt weerstaan, kan er een patroon van verslaving zijn ontstaan. Dit leidt meestal tot een negatief gevoel over jezelf, het geeft verwijdering in je huwelijk en het schaadt je verhouding tot God. Vaak duurt het probleem al jaren en is er een onderliggende oorzaak, die het verslavingspatroon versterkt of in stand houdt.

De Vluchtheuvel heeft een behandelgroep op diverse plaatsen van het land, voor zowel mannen als vrouwen. In een gespreksgroep ter grootte van maximaal 12 deelnemers, pakken mannen of vrouwen het patroon en de onderliggende triggers aan. De groep is erop gericht om met deze oorzaken aan de slag te gaan, maar vooral ook om nieuw gezond gedrag in te leren zetten wat je zelfwaardering versterkt. Binnen de groep kun je elkaar bemoedigen en ondersteunen. Met elkaar leer je stappen te zetten naar een leven waarin je je seksualiteit gezonder kunt hanteren en je identiteit wordt verstevigd.

Als je een partner hebt, wordt hij of zij nadrukkelijk bij de hulpverlening betrokken. Er is aandacht voor herstel van de partnerrelatie en er wordt naar gestreefd om het vertrouwen tussen de beide partners weer te herstellen.

Neem contact op met:

Sofieke van Olst
Stichting De Vluchtheuvel

t. 0348-489990

e. svanolst@stichtingdevluchtheuvel.nl

Het verhaal van Karin

'Ik kan eigenlijk niet aangeven wanneer de twijfel is toegeslagen, maar het is zeker al een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat het tijdens een familieweekend was waar ik van dichtbij zag hoe mijn zus en haar man met elkaar omgingen, dat ik me realiseerde wat ik miste in mijn huwelijk. Zij gingen zo liefdevol en zo warm met elkaar om. Hij heeft echt aandacht voor haar en ze praten veel met elkaar. Dat is bij ons allemaal niet zo.

Lees verder
Het verhaal van...

Het verhaal van Sjoerd

'Het begon ermee dat ze heel verdacht ging doen met haar mobieltje. Vroeger liet ze die regelmatig slingeren maar ineens moest dat ding overal mee naar toe en op de gekste momenten kwamen er berichtjes binnen. In het begin vond ik dat nog niet zo verdacht. Ze heeft veel vriendinnen met wie ze op die manier contact heeft. En dat was ook altijd haar verklaring. Maar er waren ook anders signalen. Ze was erg afwezig met haar gedachten, ging veel meer aandacht aan haar uiterlijk besteden. Moest soms plotseling in het weekend een paar uur weg en vroeg mij dan om op de kinderen te passen. 

Lees verder
Het verhaal van...
logo_cruciaal logo_koinonia logo_salouz logo_stichtingschuilplaats logo_elan_barneveld
logo_cruciaal logo_salouz logo_elan_barneveld
logo_koinonia logo_stichtingschuilplaats
logo_bvd
logo_timon logo_vluchtheuvel logo-che logo-eleos
logo_vluchtheuvel logo-eleos
logo_timon logo-che