Algemene informatie

Geloofsleven of geloofstwijfel

Heeft God ons niet gezegend?

Als je bent getrouwd in de kerk heb je aan God gevraagd je huwelijk te zegenen. Maar nu lijkt er van zegen weinig sprake te zijn. Misschien zijn er goede tijden geweest, misschien hebben jullie kinderen gekregen, maar nu is het goede overschaduwd door andere dingen.

Je huwelijk is stuk gelopen. Vervreemding tussen jou en je partner, problemen in de communicatie, scheefgroei in ontwikkeling en verwachtingen, het kan zo groot worden dat samen leven niet meer mogelijk is. Veel mensen ervaren bij een scheiding een groot gevoel van falen. Het is jullie niet gelukt om het huwelijk te laten slagen.

Juist als christen kan dat je voor geloofsvragen stellen. Jullie hebben God immers gebeden om Zijn hulp en Zijn zegen? Hoe heeft het dan toch zo ver kunnen komen? Heeft God Zijn zegen onthouden? Juist als je ziet dat jij zelf een deel van de verantwoordelijkheid draagt, kun je worden overvallen door twijfel. Wilde God je niet helpen? Of heb je Hem te weinig gezocht?

Blijf niet alleen met je twijfel. Zoek medechristenen om mee te praten en met je te bidden.

Heeft God mij in de steek gelaten?

Als je in een gewelddadig of liefdeloos huwelijk terecht gekomen bent, kun je worstelen met de vraag waarom God je niet heeft tegengehouden voor de huwelijksdag. Waarom Hij je partner niet verandert en jou de kans geeft het geweld te keren. Kan het Hem niets schelen dat er slachtoffers vallen?

Deze worstelingen zijn heel begrijpelijk. Je hoeft niet rotsvast te staan om een 'goed' christen te zijn. In de Bijbel staan veel personen die vastzitten in het waarom en het onrecht. Lees bijvoorbeeld in de psalmen, daarin komen deze worstelingen heel dichtbij.

Blijf niet alleen met deze vragen! Zoek mensen om je heen waar je deze vragen mee kunt delen. Soms lijkt het onmogelijk om nog te geloven of te bidden. Laat anderen dan voor jou geloven en voor jou bidden.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht voor steun?

 • Zoek in de gemeente een echtpaar dat je vertrouwt. Vraag hen of ze jullie willen coachen als stel. Probeer open over de problemen in je huwelijk te praten.
 • Zoek in een vroeg stadium contact met iemand van de gemeente, bijvoorbeeld de voorganger of iemand van het pastorale team. Wees eerlijk over hoe groot de moeilijkheden zijn en dat jullie een scheiding overwegen. Vaak kunnen gesprekken heilzaam zijn of kan iemand je op het spoor zetten van goede begeleiding of therapie. Voor deze personen geldt een geheimhoudingsplicht, dus je hoeft niet bang te zijn dat je problemen bekend worden.
 • Neem je problemen serieus. Het is goed om te bidden en voor je te laten bidden. Zoek daarnaast ook professionele begeleiding om aan de problemen in jullie huwelijk te werken.

Tips

Huwelijkscursus: apk voor je huwelijk

In veel gemeenten bieden ze een cursus aan om met zijn tweeën aan je huwelijk te werken. Bijvoorbeeld de Marriage Course. In zo’n cursus neem je de tijd om met zijn tweeën in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen in je huwelijk. Je hoeft niets daarvan te delen met anderen!

Toch is de ontmoeting met andere echtparen die net als jullie aan hun huwelijk willen werken een bemoediging op zich. Veel meer mensen hebben het nodig en vinden het belangrijk om te investeren in elkaar en te werken aan hun huwelijk.

Lees meer over de Marriage Course.

Lees meer

 

 • Mag je echt niet scheiden?
  Over echtbreuk , scheiden, echtscheiden en hertrouwen
  J.A. van Delden
  Buijten en Schipperheijn, 2012.
 • Echtscheiding kwam niet in mijn woordenboek voor
  Over pastorale zorg bij echtscheiding
  Uitgeverij Kok, 2000.

 • Hart voor je huwelijk
  HGJB
  Bilthoven
  030-2285402
 • Marriage Course
  Samen praten
  Amersfoort
  033-4634286
 • Biblija.net

  online BijbelHulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Geloofsleven of geloofstwijfel

Het is mijn schuld. Kan ik God nog onder ogen komen?

Als jij je in je huwelijk op een manier hebt gedragen dat samenleven met jou onmogelijk was geworden, dan voel je je schuldig. Door jouw toedoen is je partner beschadigd en de huwelijksband onherstelbaar gebroken. Je partner wil niet met je verder. Dan kan de vraag je overvallen: Zou dat ook voor God gelden?

Schuld kan enorm beklemmend werken. Je schaamt je, maar je bent ook bang. Voor de straf die je hebt verdiend, om de gevolgen van je daden onder ogen te zien, om te leven met het oordeel van velen, voor de afwijzing van God.

Zoek toch naar God. Ook voor zondaars, juist voor zondaars, is Hij bereikbaar. Denk eens aan het verhaal van David. Hij had zijn vrouw Batseba ernstig onrecht aangedaan door haar bij zich te nemen ondanks haar huwelijksband en door haar man te doden. Hij is schuldig, tegenover mensen, maar ook tegenover God. Hij wordt dan ook ernstig vermaand over zijn zonden. Maar God verbreekt Zijn contact met David niet. Hij haat de zonde, maar de zondaar heeft Hij lief.

Blijf niet alleen worstelen met je schuld. Zoek contact, bijvoorbeeld met je voorganger. Spreek eerlijk over je schuld en je berouw. Een medechristen kan je helpen God te zoeken, juist als je alleen niet meer durft.

Een nieuwe start

Als na je scheiding en de verwerking daarvan een nieuwe liefde op je pad komt en je overweegt een nieuw huwelijk, kunnen er ook dan twijfels in je hart opkomen. Staat God een tweede huwelijk wel toe? Heb je in Zijn ogen lang genoeg gerouwd? Als er sprake was van schuld, kun je je afvragen wanneer je voldoende berouw hebt en hoe lang je moet boeten voor je zonde.

Ook algemene twijfels over het huwelijk kunnen je benauwen. In de kerk kun je God opnieuw om een zegen vragen, maar wat is daar in je eerste huwelijk van terecht gekomen? Maar zonder Zijn zegen beginnen, dat is toch ook niet de bedoeling?

Ook nu geldt: blijf niet alleen met deze gedachten en twijfels. Zoek medechristenen om met je mee op weg te gaan. Zoek God en vraag Hem je te laten zien welke weg je moet gaan.

Veelgestelde vragen

Kan ik God nog onder ogen komen?

Schuld kan enorm beklemmend werken. Je schaamt je, maar je bent ook bang. Voor de straf die je hebt verdiend, om de gevolgen van je daden onder ogen te zien, om te leven met het oordeel van velen, voor de afwijzing van God.

Zoek toch naar God. Ook voor zondaars, juist voor zondaars, is Hij bereikbaar.

Tips

Schuld

Blijf niet alleen worstelen met je schuld. Zoek contact, bijvoorbeeld met je voorganger. Spreek eerlijk over je schuld en je berouw. Een medechristen kan je helpen God te zoeken, juist als je alleen niet meer durft.

Lees meer

 

 • Biblija.net

  online BijbelHulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede