Als het inslaan van de scheidingsweg echt onvermijdelijk is, rijst de vraag: Hoe dan?

Want je kunt samen kiezen voor één advocaat-mediator of gaan voor eigen belangenbehartiging. Dan heb je beiden een advocaat.

De meeste scheidingen komen tegenwoordig tot stand via mediation. Dat is ook verreweg de beste keus als je nog in staat bent met elkaar te overleggen. Je houdt samen dan nog de meeste regie over de uitkomst, het is voor de kinderen minder nadelig en het scheelt tijd en kosten.

Om – ook letterlijk – wat beeld te krijgen bij hoe zo'n bemiddeling gaat, staan op  deze pagina drie fragmenten uit zulke gesprekken. Over drie verschillende thema's: de communicatie, de kinderen en de alimentatie. 

Lukt het niet meer bij elkaar aan tafel te zitten, dan blijft de belangenbehartiging over. Soms kan dat niet anders. Twee advocaten betekent overigens niet dat het dan een v-echtscheiding wordt. Meestal niet. Vaak lukt het om als partijen onder leiding van de advocaten toch een goede uitkomst uit te onderhandelen.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede